„Lidé sem vozili odpad už dřív, ale až nyní jsme zahájili oficiální provoz. Sice nám zbývají dodělat ještě nějaké maličkosti, jako označit kontejnery cedulemi, na co který je, nebo nastříkat na asfalt směrové šipky pro snadnější orientaci zákazníků po dvoře, ale to už jsou opravdu jenom takové dodělávky,“ uvedl Bohumil Rataj, ředitel TS Benešov.

Do sběrného dvora mohou lidé přivézt jak komunální odpad, tak pneumatiky, sklo, starý nábytek, stavební suť nebo bioodpad.

Že vybudování sběrného dvora byl dobrý nápad, dokládá i počet uživatelů.

„Jenom do oběda k nám přijelo asi dvacet lidí. Patnáct s nejrůznějším odpadem a pět s listím a trávou,“ dodal Rataj s tím, že pro obyvatele Benešova jsou služby zdarma a pro ostatní za poplatek padesát korun. Kromě bio odpadu, TS berou i staré lednice či televize. Za tento druh odpadu neplatí nikdo.

Na dvůr mohou lidé, nikoli podnikatelé, nepotřebné věci přivézt maximálně dodávkou. To je asi jediná podmínka, kterou si TS kladou.