V budoucnu to budou moc potřebovat. Také proto mají školská zařízení předmět, který se věnuje dopravní výchově.

Nové dopravní hřiště v Týnci nad Sázavou začalo vznikat v máji a už za několik týdnů začalo sloužit svému účelu. Město za něj zaplatilo 1,1 milionu korun. Část nákladů, 400 tisíc korun, ale Týnec získal od Středočeského kraje v rámci jeho prvního participativního rozpočtu, do něhož se sídlo také zapojilo.

Děti se v Sázavě rozloučily s létem tancohrátkami s Culinkou.
Děti se rozloučily s létem tancohrátkami

Dětské dopravní hřiště slouží pro potřeby týneckých škol, přístupné je ale také veřejnosti.