V návrzích na neplatnost voleb, neplatnost hlasování a neplatnost volby kandidáta při volbách do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října, jsou kromě Benešova také obec Lešany a město Týnec nad Sázavou a to hned dvakrát.

Krajský soud teď má na zjištění oprávněnosti návrhů nebo jejich zamítnutí a vydání svého rozhodnutí zákonnou lhůtu 20 dnů.

Než rozhodne, nemůže být svolána ustavující schůze nového zastupitelstva. To se musí konat nejpozději do dalších 15 dnů od rozhodnutí. Svolá ho stávající starosta. Pokud by tak neučil, bude svolavatelem Ministerstvo vnitra.