„Příjem žádostí o podporu ve dvanácté výzvě bude ukončen 10. prosince v poledne. Žadatelé mohou předkládat projekty zaměřené na bezpečnost dopravy,“ připomněla Bohunka Zemanová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Posázaví s tím, že podporu lze využít na financování rekonstrukcí, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné dopravy, podchodů nebo lávek či na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.

Celkové způsobilé výdaje projektu mohou být od půl milionu do 1,25 milionu korun. Dotace přitom pokryjí až 95 procent nákladů.

Zatím poslední projekt, který MAS Posázaví podporuje dotací přes sedm milionů korun, je stavba školky v Petrově v okrese Praha západ. Celkové náklady projektu jsou 19,3 milionu korun.

„V Petrově, který leží v metropolitní oblasti Prahy, mateřská škola citelně chybí a umístění zdejších dětí do spádových předškolních zařízení v Davli, Jílovém u Prahy, Hvozdnici a Měchenicích je kvůli jejich kapacitnímu přetížení velkým problémem,“ upozornila Bohunka Zemanová.

Počet obyvatel Petrova, obce, kterou znají obyvatelé Benešovska nejspíš podle železniční stanice Petrov Chlomek na trati Posázavského pacifiku, v posledních letech výrazně roste. V roce 2016 tam žilo 653 lidí, loni už ale o 100 víc a přibývá i hodně rodin s malými dětmi.

Všechny výzvy k předkládání žádostí o dotace, které MAS Posázaví dosud vyhlásila, se vztahovaly na celé jeho území, pro které je schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Aktuální informace a dokumenty k výzvám jsou na webu Posázaví.