Po celý den měli lide ve Vlašimi možnost seznámit se blíže s právě zahájeným dotačním programem ministerstva životního prostředí na zateplování a ekologické vytápění domů nazvaném Zelená úsporám. V terénní pracovníky se na Den Země proměnili zaměstnanci odboru životního prostředí MěÚ Vlašim, kteří po celou pracovní dobu před Albertem radili zájemcům v postupu pro získání dotace, seznamovali s podmínkami nutnými při přiznání peněz a představovali i jednotlivé formy, které program podporuje.
„Zájem byl opravdu veliký, lidé se zajímali jak o možnosti zateplování stěn, střechy, oken, tak o podporované zdroje vytápění a jejich obměnu,“ uvedla vedoucí odboru životního prostřed Jana Zmeškalová.
Zájemci, kteří uvažují o zateplení svého rodinného domu mají možnost získat až 1950 korun na metr čtverečný podlahové plochy, maximálně však polovinu nákladů na zateplení.
Musí ale splnit limit měrné potřeby tepla na jednotku plochy. Při přechodu vytápění z fosilních paliv na biomasu počítá program s podporou v rozmezí 50 až 80 tisíc korun na rodinný dům.
„Žádost je třeba podat vždy na určeném formuláři s přílohami na kontaktních místech. Cílem programu je ušetřit lidem výdaje za teplo, zlepšit životní prostředí a snížit množství škodlivých emisí,“ doplnily pracovnice odboru životního prostředí.

KAREL CHLUMEC