„Záběry z provincie Wu-chan připomínající film Nákaza z roku 2011 se zdály stejně neuvěřitelné jako ten film, který jsme tehdy vnímali jako fikci,“ uvedla tajemnice Městského úřadu Benešov Magda Zacharieva.

Nouzový stav v Česku začal 12. března 2020 a úřady se uzavřely jen o čtyři dny později. Úřední hodiny byly omezeny na tři hodiny ve dvou dnech v týdnu.

„Občané byli loni na jaře vyděšeni stejně jako my, úředníci,“ je přesvědčena tajemnice. „Kolegové měli obavu z přenosu nákazy, proto se báli třeba i manipulovat s listinami. Prvními ochrannými pomůckami byly gumové úklidové rukavice, potápěčské brýle a improvizované roušky,“ připomněla tajemnice s tím, že například osobám ohroženým sociálním vyloučením pomáhala děvčata z úseku sociální práce, když řešila první karantény nebo izolace osob bez přístřeší. „Zpětně musím ocenit míru statečnosti, kterou v té době projevili všichni mí kolegové,“ dodala Magda Zacharieva.

Radnice rozdělila úředníky do skupin a na pracovišti se střídali tak, aby doma připravené dokumenty mohli zanést do systému a odeslat. Ze strany klientů to přineslo také častější vyřizování prostřednictvím telefonu a e-mailu. A také samozřejmě něco stál nákup ochranných pomůcek.

„Loni jsme na ně vydali přibližně 345 tisíc korun,“ dodala tajemnice.

Obdobně uplynulý rok prožívali i ve Vlašimi nebo Voticích.

close Luděk Jeništa. info Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner zoom_in Luděk Jeništa.

„Úředníky jsme rozdělili na dvě skupiny a střídali se v kancelářích a na homeofficech. V tomto systému jedeme ještě tento týden,“ uvedl vlašimský starosta Luděk Jeništa.

Zhodnotil postup úřadu jako dobu úspěšně zvládnutou a to i přes některé situace způsobené onemocněním samotných úředníků.

„Myslím, že to tak mohu hodnotit i s ohledem na veřejnost. Nezaznamenali jsme nějaké excesy,“ dodal s tím, že náklady na pořízení nezbytných ochranných pomůcek se ve Vlašimi vyšplhaly k jednomu milionu korun.

Votický starosta Jiří Slavík dokonce fungování městského úřadu, v porovnání s jinými úřady státní správy, ohodnotil velmi kladně. „Myslím, že jsme v době koronakrize pracovali nadstandardně dobře a vůči veřejnosti se snažili být co nejotevřenější, abychom zbytečně neprodlužovali lhůty,“ řekl.

Připomněl rovněž, že v okamžiku, kdy to bylo možné, rozvrstvil si úřad úřední hodiny tak, aby před radnicí nevznikaly fronty. Ani to ale podle starosty nakonec nemělo negativní dopad na šíření covidu 19, protože na úřadě se mohli lidé pohybovat jen s nasazenými rouškami a toto nařízení dodržovali.

„To platí i o úřednících. Nikdy se nám nestalo, že by omarodila najednou celá kancelář v níž pracuje víc lidí,“ dodal Jiří Slavík.

close Votický starosta Jiří Slavík. info Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner zoom_in Votický starosta Jiří Slavík.

Votické náklady na pořízení hygienických ochranných pomůcek pro úřad dosáhly podle lídra radnice na částku několika set tisíc korun.