O tom, koho doporučí na post tajemníka, rozhodovala včera komise složená z funkcionářů Městského úřadu Benešov, kterou doplnil také člen zastupitelstva a podle zákona i zástupce krajského úřadu. Komise seřadila uchazeče podle úspěšnosti splnění podmínek výběrového řízení do pořadí, které pro konečnou volbu nemusí být rozhodující.

Pouze se třemi uchazečkami se včera na radnici sešla kvůli pokračování výběrového řízení na post tajemníka Městského úřadu Benešov výběrová komise. Šanci dostaly dvě současné zaměstnankyně města a jedna bývalá. Tajemnicí chce být vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Ivana Kárová, vedoucí Odboru vnitřních věcí Magda Zacharieva a také někdejší vedoucí Odboru školství, kultury a památkové péče Hana Haubertová.

Ivana Kárová řídí svůj odbor od začátku roku 2016. Hana Haubertová vedla na Obecním úřadu Jesenice, kde od ledna začala zastávat post tajemnice Miluše Stibůrková, odbor školství a kancelář obecního úřadu. Magda Zacharieva zase od poloviny loňska z rozhodnutí rady města v plné míře zastávala práci dlouhodobě práce neschopné Miluše Stibůrkové. Názor komise bude pouze doporučující a nového tajemníka vybere nejužší vedení města. Jeho volbu musí ještě potvrdit krajský úřad.