Od začátku roku do čtvrtka věnovalo v benešovské Nemocnici Rudolfa a Stefanie svou krev 3675 dárců.
„Zájem darovat krev je neustále stoupající. Za první čtvrtletí jsme uskutečnili o sto odběrů více, než za stejné období v minulém roce,“ zdůraznil mluvčí nemocnice Petr Ballek. Trend zvyšování počtu odběrů je trvalý a z těchto důvodů připravuje Nemocnice Rudolfa a Stefanie výstavbu nové Transfuzní a hematologické stanice.
„Nová stavba zlepší komfort pro dárce a zkrátí jejich pobyt při odběrech. V nové budově se plánuje šest odběrových míst oproti dnešním třem. Samozřejmou součástí nové stanice bude i parkoviště pro dárce,“ oznámil mluvčí. Budova by měla být postavená v místech kruhového pavilonu v horní části areálu.
Nemocnice má připravený projekt a nyní usiluje o získání dotace, která umožní nejen výstavbu tohoto zařízení, ale i jeho nové vybavení. Pokud peníze dorazí letos, začne hned i stavba.
Transfuzní stanice vloni odebrala dárcům 8700 jednotek krve. Pro srovnání, v předchozím roce 2006 bylo dárcům odebráno 8500 jednotek. Jednotka představuje vak s krví o velikosti zhruba 250 až 300 mililitrů krve.
„Jsme nadregionální transfuzní pracoviště, které patří mezi pět vybraných pracovišť, jež mohou dodávat do největší nemocnice v České republice, jako je Fakultní nemocnice v Motole,“ upozornil ředitel nemocnice Miroslav Petrík.
Důležitým prvkem v kvalitě a prestiži nemocnice jsou získané akreditace, které slouží k tomu, aby nemocnice mohla sama školit a vzdělávat nejen vlastní, ale i ostatní lékaře.
Nemocnice a její transfuzní stanice v současné době vlastní i akreditaci v oboru Hematologie a Transfuzního lékařství. Proto i tato akreditace v rámci specializačního vzdělávání a zaměření na doplňování odborné praxe garantuje vysokou kvalitu tohoto oddělení.
V roce 2007 zaznamenali v Benešově nárůst mladých lidí o zhruba 500 nových dárců ve věku 18 až 20 let. Každý, kdo chce darovat krev v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, může přijít každé úterý, ve středu a ve čtvrtek od šesti do půl deváté.
Před odběrem není potřeba předchozí lékařské vyšetření, nutný je pouze platný doklad totožnosti, tedy občanský průkaz.
Po příchodu na transfuzní stanici se uskuteční nejdříve laboratorní odběr, pak vyplnění dotazníku a lékařská kontrola. Nakonec přijde na řadu vlastní darování krve a občerstvení po odběru.
„V našem regionu je mnoho skvělých dárců, kteří rádi dávají krev, a jsme jim za to vděčni,“ říká primář oddělení MUDr. Vladimír Bouček.
„Zároveň bych chtěl všem našim dárcům poděkovat. Jako jeden z důkazů vděku jsme 26. března v Benešově předali našim sedmdesáti dárcům Jánského plakety a Zlaté kříže 3. stupně,“ dodal Vladimír Bouček.
Stříbrnou plaketu obdrží dobrovolní dárci za dvacet odběrů. Zlatou Jánského plaketou se oceňuje čtyřicet odběrů a Zlatý kříž 3. stupně představuje osmdesát odběrů krve.

Fakta o benešovské transfuzní stanici

V roce 2007 zpracovala 8700 jednotek (vaků), z nichž každá obsahuje 250 až 300 mililitrů krve. * V databázi má pět tisíc dárců, mezi nimiž převažují muži v poměru 2:1. * Věkové rozvrstvení je plynulé a zahrnuje všechny věkové skupiny. Někteří dárci darují krev až čtyřikrát do roka. Vloni zaznamenala nárůst počtu mladých lidí o 500. * Mezi největší odběratele patří Fakultní nemocnice v Motole, pro níž je jako jeden z pouhých pěti prověřených dodavatelů krve z celé ČR. Dalšími odběrateli jsou Oblastní nemocnice Příbram, benešovská NRS, Thomayerova nemocnice a Nemocnice Sedlčany.

Členění oddělení v benešovské NRS

Transfuzní služba
Transfuzní oddělení vykazuje nadregionální působnost. Krevní odběry a zpracování krve provádí pro okresy Benešov a Příbram. Svou činností zajišťuje transfuzní přípravy jak pro oblast odběrů, tak i pro některé fakultní nemocnice v Praze.


Hematologická ambulance
Hematologická ambulance zajišťuje diagnostiku a léčbu hematologických a hematoonkologických onemocnění, dispensarisuje (aktivně preventivně vyhledává, léčí a sleduje) tyto pacienty. Ve spolupráci s klinickými pracovišti řeší potřebná vyšetření a léčebná opatření.


Laboratorní úsek hematologický a transfuzní
Laboratoře hematologické a transfuzní provádějí široké spektrum vyšetření spojené s bezpečností transfuzních přípravků a vyšetření nutná pro klinickou praxi.

Zdroj: Nemocnice Rudolfa a Stefanie