Stavební firma postupně provádí nejrůznější zemní práce a vyhloubené základy ukazují, kde se zanedlouho jednotlivé částí moderního areálu zasvěceného životodárné tekutině budou nacházet.

„Tento zabetonovaný podélný pas třeba ukazuje, kde bude stát prosklená stěna Vodního domu, sousedící s atriem. Vlevo od betonového pasu se bude nacházet srdce domu, expoziční místnost, vpravo vidíte místo budoucího atria s umělými vodními toky, které budete moci sami ovlivňovat přemístitelnými hrázkami, pumpami i takzvaným Archimédovým šroubem. Ten sloužil k čerpání vody již tři sta let před naším letopočtem," ukazovala Tereza Ptáčková, manažerka Vodního domu, na staveništi.

Základní kámen Vodního domu pocházející z bernartického lomu přitom položili zástupci projektantů, investorů a dodavatelů z Veolie, Povodí Vltavy a ČSOP Vlašim teprve počátkem října a už nyní je možné vidět betonový pas, na kterém bude obvodová zeď domu stát.

„Tato zeď bude obložena gabionem, kovovou sítí vyplněnou kameny. A protože se nacházíme v Hulicích, bude síť naplněna samými hadci. Právě tato hornina se totiž zde na Dolnokralovicku typicky vyskytuje," doplnila Tereza Ptáčková.

S otevřením moderního návštěvnického střediska se počítá během příštího roku. Kromě expozice uvnitř Vodního domu si budou moci návštěvníci pohrávat s vodou i venku. V atriu budou pro děti i dospělé připraveny vodní herní prvky. Přilehlým asi hektarovým venkovním areálem je pak provede naučná stezka představující rostliny a živočichy, kteří se v evropsky významné lokalitě Želivka vyskytují. Bude tu expoziční nádrž, mokřad či skalka z typické místní horniny, hadce. Zatím je však místo příštího vzdělávání i radovánek jedním velkým staveništěm.

„Tady je například vidět výztuž první části hráze. Právě v těchto místech tedy budete z Vodního domu příští rok v létě pozorovat přes sklo plující ryby v jejich přirozeném prostředí," upozornila na jámu s armaturou manažerka Vodního domu.

KAREL CHLUMEC