Až k nejvyššímu orgánu města se totiž dostal návrh městské rady, která přijala podnět od pětičlenné názvoslovné komise. Ta navrhla, aby Chromého jméno nesla nová ulice vznikající poblíž Husova náměstí, na okraji někdejších Táborských kasáren. Investor stavby domu, který má být zkolaudován, pro tento proces potřebuje přesnou adresu. A tu bez jména ulice nemá, i když sousední ulice U Pivovaru už existuje.

„Nechceme, aby docházelo k nedopatřením, jako v případě ulice K Pazderně, která zabírá pět ulic,“ připomněl místostarosta Jiří Švadlena.

Podle někdejšího starosty Benešova Jaroslava Hlavničky, by bylo pojmenování nové ulice nedůstojné. „Nemusíme přece chvátat a můžeme záležitost znovu zvážit,“ přimlouval se při jednání zastupitelstva.

Obdobný názor vyslovil i zastupitel Ladislav Klavrza. „Jsem přesvědčen o tom, že pojmenovat po našem prvním polistopadovém starostovi uličku sousedící s buzerplacem bývalých Táborských kasáren, je téměř dehonestující. Měli bychom hledat důstojnější místo,“ řekl a nadzvedl tím současného starostu Petra Hostka, někdejšího vojáka. „Chceš tím říci, že povolání vojáka je dehonestující? Proč takové řeči? To by vojáci měli bydlet za městem?“ vyčítal Klavrzovi.

Jak následně připomněl Jiří Švadlena, současný regulační plán Táborských kasáren je v procesu rušení. Nikde proto není napsáno, jak bude zmiňovaná ulice, kterou nazval Jaroslav Hlavnička tkaničkou či hokejkou, dlouhá a kudy nakonec povede.

„Myslím, že nezáleží na délce a šířce ulice, ale na tom, zda si to osobnost, po níž má být pojmenována, zaslouží. V současnosti nemáme žádnou jinou ulici, kterou bychom po panu Chromém mohli pojmenovat,“ tvrdí Švadlena. „Nevidím tu žádný dlouhý široký bulvár, který by mohl nést jméno Mojmíra Chromého. Jedině že bychom přejmenovali Tyršovu ulici a to se mi nezdá správné,“ řekl s tím, že se město bude snažit v budoucnu budovat bulvár vhodný jména pana Chromého. Tím si ale jen vysloužil výtku Jaroslava Hlavničky. „To, co teď zaznělo, mě mrzí. Není potřeba to bagatelizovat,“ řekl.

K případnému přejmenování jiné, už existující ulice však zastupitelka Blanka Raudová upozornila, že by to přineslo řadu komplikací. „Tamní lidé by nás neměli rádi, protože by si muset například vyměňovat občanky,“ dodala.

Pilníkovo pozdní odpoledne se v Čerčanech v sobotu 28. července konalo potřinácté.
OBRAZEM: Pilníkovo pozdní odpoledne doprovodil i Martin Šonka

Podle někdejšího místostarosty Tomáše Podholy nechtěl kolega Klavrza urazit vojáky, jen připomínal, že Mojmír Chromý byl známý pacifista. „Proto by navrhované místo nebylo vhodné. Byl bych ale pro, aby po Mojmíru Chromému bylo pojmenováno náměstí,“ vysvětloval s tím, že by se ulice měly pojmenovávat podle něčeho, s čím je lokalita svázána. V tomto případě třeba 102. plukem. „Pojďme najít shodu, Mojmír Chromý si to zaslouží,“ řekl Podhola.

O záměru pojmenovat ulici po Mojmíru Chromém byla spravena i jeho rodina. Podle Švadleny byla Vlasta Chromá nadšená, že si na jejího manžela po letech konečně někdo vzpomněl s názvem ulice. Zastupitel Zdeněk Zahradníček ale připomněl, že hovořil s rodinou Chromých a ta by se prý nezlobila, kdyby se našla jiná ulice.

Také proto se nakonec hlasovalo o tom, aby se ulice jmenovala 102. pluku a to přes to, že návrh neprošel názvoslovnou komisí ani radou. Devět zastupitelů zvedlo ruku pro, sedm proti a stejný počet, se hlasování zdržel. Návrh Tomáše Podholy tak neprošel.

Zdeněk Zahradníček pak navrhl, aby bylo rozhodnutí odloženo na příští zastupitelstvo. „Líbilo by se mi, kdyby Chromého jméno nesl park před gymnáziem. Pamatuji si, že tudy denně chodil do úřadu,“ připomněl někdejší ředitel gymnázia. Odklad na další jednání, ale také neprošel poměrem hlasů 13 - 6 - 4.

Pojmenování parku, které by bylo možné odhlasovat hned, zastupitelstvo zase vůbec neprojednávalo. Místo toho hlasovalo o tom, aby se ulice jmenovala skutečně podle prvního polistopadového starosty. Z 23 přítomných zastupitelů 11 bylo pro, osm proti a jeden komunální politik se zdržel hlasování. Takže ani tento návrh neprošel. Jaký bude název nové ulice, by tak benešovští zastupitelé měli rozhodnout na svém příštím jednání, poslední zářijovou středu.

Už na podzim by měla v Benešově vzniknout další nová ulice. Povede od nového servisu Ford Jaško ke hřbitovu. I tato ulice bude muset dostat své jméno. Nové ulice vznikají také v Mariánovicích, a další vyrostou v Táborských kasárnách.

V Mrači se odehrála středověká bitva.
OBRAZEM: V Mrači si připomněli středověk