„Bylo to tak,“ potvrdil jednu kapitolu svého politického života tehdejší a také současný starosta města Jaroslav Hlavnička. „Stačilo, abychom si sbalili svých pět švestek do krabice od banánů a - odchod,“ zasmál se.

To Zdeněk Zahradníček přiznává, že ho mrzelo, že nemůže dokončit některé zásadnější věci. „Měl jsem je naplánované na další roky,“ řekl. „Některé věci naši následovníci dokončili, k něčemu je možné se vrátit a k tomu se vrátím, ale něco už je nenávratně pryč,“ dodal současný místostarosta s tím, že psychické problémy z nuceného odchodu z radnice rozhodně neměl.

Tehdejší vítěz zákulisních ujednání Petr Hostek řekl: „Hned ráno jsme si s panem starostou Hlavničkou některé lidské a soukromé věci vyjasnili a stále k němu chovám úctu. A myslím, že jsme se z kanceláře rozcházeli v dobrém. Bývalé vedení Benešova jsou slušní lidé, proto nepočítejte s tím, že bude stříkat krev, že bude protokolární předávání kanceláří, že budou trestní oznámení, že tady nastane válka. Budu rád, když přebírání bude přátelské a kultivované.“

To nakonec i bylo. Za necelé tři roky se ale hodně změnilo. Postupem doby se názory na řadu, byť naprosto základních a jasných věcí, obou pólů zastupitelstva, stále více rozcházely. Petr Hostek brzy po nástupu objednal hloubkový audit. „Ten vyústí v doporučení. Třeba v právní oblasti. Musíme zjistit, zda smlouvy, které město uzavřelo, jsou právně nenapadnutelné a zda městu nehrozí nějaké nebezpečí. Budeme se zabývat i personální oblastí a budeme chtít zefektivnit chod úřadu. Samozřejmě budeme také zjišťovat, jak hospodárně či nehospodárně bylo město spravováno.“

Krev sice nestříkala také proto, že hloubková personální, ekonomická a právní kontrola, nic fatálního neodhalila.
Hlavnička, Zahradníček i Tichovský zůstali v opozici a jako řadoví zastupitelé. Teď, po říjnových volbách, se role zmiňovaných protagonistů otočily. V opozici zůstal jen místostarosta Jiří Švadlena (ANO). Petr Hostek se svého mandátu zastupitele vzdal.

Současné vedení města je ale bezpochyby v horší situaci, než vedení v roce 2016. Blíží se konec roku a s ním i uzavírání účtů. A s odstupem času je stále více zřejmé, proč přišel puč až po Novém roce, i když už na konci roku 2015 měla tehdejší opozice domluveno, jak se dostane ke kormidlu. Potvrzují to také slova komunisty Ivana Cinky, který tehdy s úsměvem, během přestávky posledního zastupitelstva roku, poznamenal na adresu Hlavničkova vedení: „Dneska tady ještě vydrží.“

To všechno už je ale už jen historie. Jenže i ta se bude svým způsobem opakovat. Na tahu je teď současné vedení města. „Současný příchod je složitější, než v době, kdy jsem na radnici v roce 2010, přišel poprvé. Během doby, kdy jsme tu nebyly, se radnice organizačně úplně změnila,“ zhodnotil Jaroslav Hlavnička s tím, že úplným začátkem přebírání radniční agendy bylo hodnocení organizačního schématu radnice a jeho porovnávání s rokem 2015.

Z něj vyplyne i to, jak radnice za tři roky vlády ČSSD a ANO personálně nakynula. Od vedoucích odborů proto vedení města zjistí náplň práce „nových“ úředníků a také názor, zda bylo navýšení personálu opodstatněné. „Zjišťujeme také, na kterých akcích jednotlivé odbory pracují, a v jaké fázi tyto akce jsou,“ řekl lídr radnice.

Rozhodnutí, zda se i Hlavničkovo vedení obrátí na specializovanou auditorskou firmu, zatím nepadlo. Ani to ale starosta nevyloučil a to s ohledem na jednotlivé odbory, ale zejména městské obchodní společnosti. Jasněji ale bude nejdříve na konci ledna. „Musíme se věnovat všem oblastem chodu radnice a teprve pak se racionálně rozhodneme. Nejsme příznivci ukvapených rozhodnutí,“ dodal starosta Benešova.