Nejdříve bylo třeba charakterizovat danou skupinu žáků, nastínit základní vhled do příčin poruch a jejich diagnostikování. Pak přišly na řadu možnosti podpůrných opatření a tvorba plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu. Po skončení následovala ještě beseda a zasedání pracovní skupiny.