V červnu vydaný ministerský dokument Strategie výstavby a financování dopravní infrastruktury rozdělil dálniční stavby do priorit a dálnice D3 nebyla zařazena do staveb s tou nejvyšší. Přednost při výstavbě tak dostanou třeba silnice R35 mezi Pardubicemi a Olomoucí nebo severní a východní větve Pražského okruhu. Navíc za tři roky skončí i přísun peněz z operačního programu, z něhož se nákladná stavba procházející Posázavím měla financovat.

„Finanční prioritou spojení Prahy s jižními Čechami by mělo být dokončení rychlostní silnice R4, modernizace stávajícího koridoru I/3 a řešení lokálně přetížených úseků formou obchvatů měst.“ uvedl předseda Zájmového sdružení obcí KLID Michal Bernard s tím, že další dálniční koridor je zcela zbytečným luxusem.

Účelnost vynaložených prostředků na financování dálnice D3 měl v květnu začít prověřovat také Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), což sdružení obcí dotčených výstavbou uvítalo a zaslalo úřadu upozornění na největší problémy zamýšlené stavby. „Je to třeba otázka nízké dopravní intenzity a sporná výstavba a finanční náklady v kategorii dálnice. Dále nezapočítané náklady na vynucenou výstavbu přípojných a doprovodných komunikací a neúčelně vynaložené prostředky před konečným rozhodnutím o výběru trasy,“ řekl Michal Bernard.

NKÚ zahájil v polovině června kontrolu financí na pořízení dálnice D3 u Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Cílem je prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na pořízení této dálnice, včetně projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru,“ uvedla mluvčí NKÚ Radka Burketová s tím, že kontrolní zpráva by měla být vyhotovena v květnu příštího roku.
Sdružení se ve stejné věci před časem obrátilo i na tehdejšího premiéra České republikyJana Fischera.⋌KAREL CHLUMEC