Omezení silničního provozu v sousedství benzínové čerpací stanice potrvá až do poloviny prosince, přičemž se v sobotu 7. a v neděli 8. listopadu opět dočasně změní na úplnou uzavírku.

Značená obousměrná objízdná trasa vede po hlavní komunikaci I/3 Praha – Tábor a nesvačilské silnicí po betonovém mostě přes trať, Ješutovo náměstí, kolem školy a po hrázi rybníka.

Linkové autobusy se budou otáčet u nádraží. Chodcům a cyklistům stavbaři zajistí po celou dobu bezpečný průchod podél pilířů.