Její práce začala v pondělí 19. srpna. To cestáři odklonili veškerou dopravu v obou směrech na provizorní objížďku postavenou vedle staveniště kruhové turbokřižovatky. Ta má U Topolu vzniknout ještě letos.

Samotné frézování vozovky pak odhalilo u křižovatky do benešovské Křižíkovy ulice také jeden poklad - kočičí hlavy. Ty tam jako vzpomínka na úplně původní zpevnění cesty zůstaly a zmizí až letos.