Dopravní značení v souvislosti s bezpečným výjezdem bude provoz usměrňovat od pátku 1. února a předpokládaný konec odsouhlasil Silniční správní úřad Benešov na středu 30. října.

Silniční správní úřad k tomu sděluje, že v případě, že pominou důvody pro provedení přechodné úpravy provozu před stanoveným termínem, bude neprodleně obnovena obecná a místní úprava provozu a tuto skutečnost oznámí odpovědná osoba neprodleně správnímu orgánu.