Povolení stavebního úřadu se vztahuje i na budování komunikací a zpevněných ploch napojených na páteřní areálovou komunikaci řešenou už v první fázi stavby.

„Kapacita všech parkovišť pro osobní automobily je 105 stání, deset stání bude vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené,“ připomněl Michal Janata, referent Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Benešov.

Prostor areálu přiléhajícího k dálnici D1, silnici Benešov – Sázava a místní komunikaci na Bělčice zajistí ve členitém terénu kolem Tupého vrchu s kótou 489 metrů celkem sedm opěrných stěn. „Tři z nich jsou navrženy palisádové a čtyři jako monolitické železobetonové,“ doplnil Michal Janata.

Zázemí stavby vytvoří 19 typizovaných stavebních buněk, mobilní WC, dočasné oplocení, mezideponie, sklad materiálu a mycí a oklepová rampa. Před vydáním kolaudačního souhlasu projde areál měsíčním zkušebním provozem.

„Nejpozději tři týdny před kolaudací bude předložen protokol o měření hluku, kterým bude prokázáno, že jsou dodrženy hygienické limity,“ dodal benešovský úředník.