Náklady města Benešov jsou dle smlouvy o dílo ve výši 16,9 milionu korun; očekávaná dotace potom činí 7,28 milionu. Náklady Krajské správy a údržby silnic jsou potom ve výši 20,5 milionu korun. Celkové náklady na stavbu jsou 37,4 milionu korun.

Práce se netýkají pouze předělání křižovatky. „Úpravy zahrnují rovněž část ulice Tyršovy až po Dukelskou ulici - hranici další akce její rekonstrukce. Na jižní straně navazuje rekonstrukce na akci autobusového terminálu, na severní straně stavba končí u mostu přes železnici. Město Benešov má na starosti zbývající část výstavby, zejména týkající se chodníků, veřejného osvětlení a přeložek sítí,“ vysvětlila Alena Pokorná.

Po dokončení všech dopravních staveb – kromě křižovatky stavba terminálu Benešov a parkovacího domu – si město slibuje zlepšení dopravní dostupnosti a větší bezpečnost pro chodce a cestující autobusem a vlakem.