Finančně se na stavbě ale bude podílet i město Benešov. To proto, že kruhák zasáhne silnici v městské Tyršově třídě. A také okolních, městských chodníků.

„Máme zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení, o které co nejdříve požádáme,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský s tím, že město v rámci dohody s krajem požádá tento vyšší samosprávní celek o zařazení akce do jeho letošního investičního plánu.

Benešov se bude podílet na přípravě stavby projekčně až po samotnou stavbu. Pak se díla ujme Středočeský kraj. Je potřeba, aby se začal soutěžit zhotovitel. To zase bude mít na starosti kraj. Ten vysoutěží jak dodavatele prací dopravního terminálu, tak okružní křižovatky. Teprve opak se obě akce rozdělí mezi město Benešov a Středočeský kraj.

„Je totiž zapotřebí, aby stavba okružní křižovatky skončila souběžně s tím, jak skončí stavba dopravního terminálu a parkovacího domu. Dopravně to na sebe navazuje a opatření u nádraží zahrnuje i křižovatku u sokolovny,“ upřesnil starosta Benešova Jaroslav Hlavnička.

Stavba kruhové křižovatky bude zahrnovat i opravu silnice v Nádražní ulici až k nadjezdu trati a také až po křižovatku v Tyršově ulici, u bývalého Svazarmu.