Nové uspořádání provozu Tyršovy ulice vstoupí v platnost po dokončení opravy vedlejší Jiráskovy ulice. Důvodem pro stanovení místní úpravy provozu je změna dopravního režimu v Tyršově ulici, která vychází z požadavku města maximálně eliminovat v ulici průjezdovou dopravu tak, aby lokalita plnila význam klidné pěší zóny s pobytovou funkcí.

Byly prověřeny tři varianty možných úprav omezení provozu. První bylo úplné zneprůjezdnění ulice, dále omezený průjezd regulovaný zajížděcími sloupky nebo závorami a nakonec otočení současné jednosměrky. Po předběžném projednání se zpracovateli Generelu dopravy, Policií ČR, Technickými službami Benešov a stavebním úřadem město Benešov nechalo prověřit variantu otočení jednosměrného provozu.

Z výsledků dopravního modelu, vyhotoveného zpracovateli generelu, jednoznačně vyplývá, že otočením jednosměrného provozu se výrazně sníží dopravní zatížení bez komplikovaného omezení přístupnosti ulice Tyršova zejména pro dopravní obsluhu.

Z výsledků dopravního modelu pak vychází, že intenzita dopravy se přirozeně rozptýlí na místní síť pozemních komunikací, přičemž převážná část intenzit dopravy se přesune z ulice Nádražní ve směru do centra nejbližší možnou trasou do ulice Jiráskova, dále ulicí Husova zpět do ulice Tyršova.