Týraným zvířatům svítá na lepší časy, a to díky novele zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ten umožní rychleji a účinněji zasáhnout v případě týrání. Nová sankce – propadnutí zvířete – umožní týrané zvíře majiteli odebrat a předat osobě, která mu zajistí řádnou péči.
„Dosud bylo možné slyšet výhrady k současné právní úpravě, že týrané zvíře nelze odebrat a že než úřední řízení proběhne, není nakonec už ko〜ho zachránit. Tak docela tomu ale není. Situaci, kdy je opravdu zvíře ohrožené, lze řešit – je možné využít ustanovení správ〜ního řádu o předběžném opatření. Lze tedy zvíře odebrat, avšak je nutné okamžitě zvířeti zajistit náhradní péči,“ uvedl Josef Duben, mluvčí SVS ČR.
Dosud však odebrané zvíře stále zůstávalo vlastnictvím původního chovatele a z toho vyplývaly problémy s poměrně častými případy opětného vrá〜cení původnímu majiteli. To způsobovalo i problémy při zajišťování náhradní péče.
„Určitě novelu vítám. Je dobře, že týrané zvíře bude možné odebrat bez průtahů. To bude pro ně i pro celý průběh procesu přínosné,“ zhodnotil novinku Zdeněk Císař, ředitel Středočeské krajské veterinární správy se sídlem v Benešově.
Devět podnětů oznamujících, že dochází k týrání zvířat, už letos dorazilo do rukou pracovníků benešovského inspektorátů Krajské veterinární správy. Tři z nich veterináři vyhodnotili jako oprávněné. „Majitelé především zanedbávali péči o zvířata, nevhodně nakládali s exkrementy nebo uhynulými kusy, nezabezpečili zvířata proti úniku nebo jim uhynuly ryby,“ uvedla Jiřina Sedláková z benešovského inspektorátu KVS, jež má na starosti welfare zvířat. Že nejsou obyvatelé k utrpení zvířat lhostejní, dokládají oznámení, která přichází k rukám benešovským inspektorům Středočeské krajské veterinární správy. Ti obdrželi letos zatím devět, loni dokonce 27 stížností na špatné zacházení. Ne všechny podněty jsou však projevem soucitu.
„Více než polovinu případů tvoří vyřizování sousedských sporů, zájem o pozemky, případně neznalost bez špatného úmyslu, takzvané přílišné polidšťování potřeb zvířat, ale i podněty od osob s určitými psychickými poruchami,“ vyjmenovala časté případy Jiřina Sedláková z benešovského inspektorátu SKVS.
Nejčastěji lidé poukazují na špatné zacházení se zájmovými zvířaty, například se psy nebo kočkami. Ne vždy však mohou inspektoři zasáhnou, a to i přes to, že podmínky pro zvíře nejsou optimální. „Když je pes přivázaný a na malém prostoru, ale majitelé mi řeknou, že jej chodí venčit každý den a pes je v dobrém výživném stavu, nemohu žádným způsobem zasáhnout. Nedochází totiž k přímému porušení zákonných norem,“ posteskla si Sedláková.
Mezi zvířaty, k nimž se majitelé podle oznamovatelů chovali nepěkně, se ocitla i konopišťská medvědice Máša. „Tento podnět byl však neoprávněný a byl podán z neznalosti a v dobrém úmyslu,“ dodala Sedláková.
Jeden z posledních případů porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, který veterinární správa řešila, se odehrál na Načeradsku. „Odebrali jsme tu kozly a kozy. Majitel zemřel a nikdo je nekrmil,“ řekl Zdeněk Císař, ředitel KVS pro Středočeský kraj.