Na radnici se pak sešlo přibližně osmdesát požadavků. Polovinu z nich nejvyšší orgán města, zastupitelstvo, projednalo, ostatní zamítlo.

„Čtyřicet projednaných žádostí jsme zpracovali do dokumentace změny územního plánu a zaslali zpět žadatelům a dotčeným orgánům," uvedl starosta Týnce nad Sázavou Martin Kadrnožka.

Některé z připomínek, které se vrátily zpět na radnici, byly natolik závažné, že změnu do územního plánu zařadit bylo zcela, nebo částečně nemožné. A co s tím?

„Můžeme se podvolit stanovisku nadřízeného orgánu, který nám říká, že musíme zpracovat další dokumentaci vysvětlující vlivy využití území na obyvatelstvo, životní prostředí či kulturní památky," vysvětlil starosta Týnce s tím, že v případě, že vlivy budou negativní, nebude možné změnu dál projednávat bez toho, aby byla nastolena opatření odstraňující nebo tlumící ona negativa.

Druhou, jednodušší možností, je kontroverzní a složité změny zamítnout. A právě k tomu se přiklonilo zastupitelstvo Týnce při pondělní schůzi. Jedním z důvodů pro to, byla také snaha politiků, aby ÚP jako celek byl schválen.

Pokud by zastupitelstvo města, které územní plán schvaluje, trvalo i na zamítnutých změnách a tvrdošíjně je prosazovala do inovovaného dokumentu, mohlo by se schvalování upraveného ÚP protáhnout na mnoho měsíců.

Ale k tomu nedošlo. Zastupitelé se totiž už při vyhlášení změn domluvili na tom, že by obměny a posuny ÚP měly být pouze minimální a ty, které by si vyžádaly další složité rozpracování a studie, zamítnou.

Právě proto komunální politici vyřadili z dalšího projednávání žádosti o změny ÚP ze strany vlastníků areálu Jawy na Brodcích, administrativní budovy Fercom v Týnci a také dvou pozemků v areálu týneckého hradu a dalšího v lokalitě zvané Soudovka ležící na levém břehu Janovického potoka, nedaleko lávky přes něj.

„V areálu hradu chtěli vlastníci nezastavitelné území převést na zastavitelné," vysvětlil starosta Martin Kadrnožka. „I když tam vlastník pozemků nejspíš nechce stavět rodinný dům, ale možná jen garáž či pergolu, proti se postavili památkáři. Jednoznačně negativní stanovisko tohoto orgánu nelze zvrátit," připomněl Kadrnožka.

Podobně dopadla, zejména kvůli hygienickým normám žádost Fercomu. Ten změnu ÚP potřebuje k přestavbě administrativní budovy na byty.

Změny se nedočká prozatím ani Jawa, kde valem mizí staré budovy. V budoucnu by tam podle záměru vlastníků měly vzniknout nové bytové domy. Jenže i Jawě ke změně územního plánu zatím chybí další rozpracování záměru.

„Jawa na změnu nespěchá, proto žádost stáhla zpět. Podobné je to i ve Fercomu. I tam je ke změně územního plánu nejprve potřeba vyřešit například také parkovací místo pro tamní obyvatele, tedy podrobnější studii. A to platí i o Jawě," řekl starosta Týnce.

Změny ÚP a tím i stavění se nejspíš nikdy nedočká majitel pozemku na Soudovce. Jeho problém nespočívá v případném narušení historického rázu místa ani hygienických předpisů. Na pozemku totiž stojí sloup vysokého napětí a pod zemí je položen plynovod.