V rámci Vlakového dne pro děti poznávaly na obrázcích lokomotivy současné i ty, které psaly historii české železnice.

Od Petra Pavlíka, přednosty osobní stanice Praha-Smíchov v historické uniformě výpravčího se caparti dozvěděli třeba také něco o základních pravidlech bezpečnosti na železnici a o výhodách cestování vlakem.

V čekárně dopravního terminálu si pak děti „zakoupily“ jízdenky. Nakonec si také „štíply“ historické lepenkové, nebo též Edmondsonovy jízdenky.