V letošním roce získali poděkování za dlouhodobou činnost ve prospěch města Jaroslava Šteigerová z Podělusa manželé Jana a Josef Dřízhalovi z Pecerad. Kromě zástupců města přišli oceněným poblahopřát i jejich rodiny, přátelé a kamarádi.