Do podobné situace se nyní dostalo i město Týnec nad Sázavou. Půjčilo si miliony, aby mohlo zaplatit za výstavbu kanalizace v osadách Chrást nad Sázavou, Pecerady, Podělusy a Zbořený Kostelec firmě Skanska. „Je to vlastně půjčka na půjčku,“ uvedla při jednání zastupitelstva jeho členka Milena Povolná.

Město Týnec mělo na výstavbu kanalizace balík peněz, ale se zhotovitelem díla, firmou Skanska, se domluvilo na pozdržení platby. Týnec totiž potřeboval finance využít jinak. Teď se Skanska o své peníze přihlásila.

Týnecká radnice ale dlužené peníze nemá, proto s Českou spořitelnou dojednala poskytnutí úvěru ve výši 9 milionů korun. „Pět milionů poslouží na koupi mateřské školy v objektu bývalého Posádkového domu armády v Chrástě, čtyři miliony pak na doplatek pro firmu Skanska za výstavbu kanalizace,“ informoval zastupitele města starosta Týnce Zdeněk Březina.

Zastupitelům se ale tak vysoký úvěr nepozdával. Důvod?

Také týneckým rozpočtem zacvičila krize. Do městské pokladny přiteklo z daní méně, než se ještě před rokem počítalo. A není jisté, že se to změní. Další pravidelné výdaje z rozpočtu tak mohou ohrozit i jiné akce a to možná na více, než deset let.

„Půjčme si jen pět milionů na školku a čtyři získejme úsporami z rozpočtu,“ navrhoval zastupitel Petr Korbel.

„Už nevím, kam bychom měli sáhnout,“ reagoval na jeho slova Březina a připomněl, že to je bezpochyby na dlouhou dobu poslední úvěr.

„Mám z úvěru špatný pocit,“ přiznal se zastupitel a podnikatel Zbyněk Bartl.

A také právě proto zastupitelé úvěr neodsouhlasili.

„Co teď budeme dělat? Kde teď sebereme peníze?“ bědoval týnecký starosta. „Budeme muset propouštět úředníky? Zrušíme hasiče nebo knihovnu?“ hrál na city zastupitelů. "Mám udělat městu ostudu? Teď nás čekají sankce od Skansky,“ pokračoval Březina.

Zastupitelka Lenka Žužiová při svém obvyklém emotivním vystoupení, při němž tentokrát neskrývala hluboké zklamání nad výsledkem hlasování, téměř plakala.

Údiv nad zahozenou příležitostí k poměrně výhodné půjčce tlumočil zastupitelům podnikatel Miroslav Němec. Týnec nad Sázavou si totiž hodlal půjčit 9 milionů korun. Za to spořitelně vrátí o 3 miliony korun více, ovšem v rozmezí let 2011 až 2025.

Starosta města pak vyvolal přestávku na dohadovací řízení. Při něm se jednotlivé skupiny zastupitelů domlouvaly, za jakých podmínek vybřednout ze svízelné situace. Po dvaceti minutách dal proto starosta Zdeněk Březina hlasovat znovu.

Zastupitelé tentokrát úvěru řekli ano. Ovšem s podmínkami.

Pět milionů tak město může použít na zaplacení koupě školky.

Dva miliony použije na úhradu dluhu Skansce. Zbytek dluhu stavební firmě pak doplatí z úspor rozpočtu.

Zbylé dva miliony korun úvěru použije město až po souhlasu zastupitelů.