Jak říká místostarosta Týnce Bedřich Pešan, město tím získá koncepční materiál, který bude podkladem pro řešení zásobování obyvatel místních částí Chrást nad Sázavou, Čakovice, Krusičany, Podělusy, Pecerady a Zbořený Kostelec pitnou vodou. Přijaté výstupy studie pak město využije jako podklad při plánování rozvoje městské vodohospodářské infrastruktury.

„Do uvedených místních částí není v současné době zaveden vodovod pro veřejnou potřebu a obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou individuálně z domovních studní," vysvětlil stávající situaci místostarosta Týnce nad Sázavou s tím, že zásoba vody v domácích studních není vždy dostatečná, navíc její kvalita není pravidelně kontrolována. Dá se tedy předpokládat, že nesplňuje všechny limity pro pitnou vodu, které ukládá vyhláška.

„Vedle variant napojení místních částí na vodovodní síť města bude vyhodnocena i varianta posílení místních zdrojů pitné vody," poznamenal Bedřich Pešan.

Součástí studie je i dotazník pro obyvatele spádových obcí, jehož cílem je zjistit aktuální stav a kvalitu vody v domácích studních či vrtech. Ten poté poslouží pro zpracování studie a následné stanovení koncepce města v otázce zásobování pitnou vodou místních částí. Tiskopis je možné zaslat buď prostřednictvím mailu nebo doručit do podatelny MěÚ Týnce nad Sázavou až do 
31. července tohoto roku.

Myšlenka zajistit dostatek pitné vody v období sucha nejen pro občany Týnce, ale i pro obyvatele všech šesti spádových obcí se velice líbí například Zdeňku Veselému z Chrástu.

„Určitě je to dobrý nápad. Máme vlastní studnu, která nám zatím stačí. Ale jak dlouho? Bývaly doby, kdy v ní bylo i několik metrů vody, teď se to dá počítat spíš na desítky centimetrů," postěžoval si senior.

„To je fakt. Rok od roku máme ve studních míň a míň vody a zatím s tím nikdo nic nedělal. A kdo za to může? Chataři, co si napouští i v době největšího sucha svoje bazény a zalévají si trávník, aby ho měli pěkně zelený," rozčílil se další starousedlík, který ale odmítal uvést své jméno.

Také další dotazovaní přivítali myšlenku města zajistit náhradní zdroj pitné vody, a na rozdíl od rozhořčeného muže se spíš přikláněli k tomu, že příčinou nedostatku vody v jejich studních nejsou bezohlední chataři, ale sama příroda.