„Výpověď dostane paní Bursová k poslednímu dni tohoto měsíce, tedy 31. březnu," potvrdil místostarosta Týnce nad Sázavou Bedřich Pešan.

Dvouměsíční výpovědní lhůta tak kastelánce skončí posledního května. Do té doby bude mít na starosti pořádání kulturních akcí tak, jak vyplývá ze smlouvy.

„Pokud se nedohodneme jinak," řekl včera místostarosta Bedřich Pešan, ale důvody k takovému řešení situace už nespecifikoval, avšak připomněl, že na středeční dohodnutý termín se na radnici kulturní referentka nedostavila. V jakém modelu bude kultura a týnecký hrad s muzeem fungovat dál, vedení města zatím neupřesnilo.

Ve hře jsou v podstatě dvě varianty. V první bude obě funkce zastávat tak, jako je tomu dosud, pouze jediný člověk. Druhý model pak obě pozice rozděluje mezi dva pověřené pracovníky, zaměstnance města.


A jak situaci hodnotí sama Adriana Bursová? „Sešli jsme se s vedením města a o všem jsme pohovořili," uvedla včera kastelánka týneckého hradu a více po telefonu nastalý stav rozebírat nechtěla.

Radnice v Týnci nad Sázavou v souvislosti s výše popsanými kroky připravuje vypsání výběrového řízení. To chce vyhlásit co nejdříve.

Jaké byly hlavní důvody vypovězení smlouvy kulturní referentce najdete ZDE.