Z toho důvodu až do úterý, kdy se schůze zastupitelů konala, rozhodovala rada ve starém složení.

Při ustavující schůzi bylo patrné, že se strany při povolebních jednáních domluvily na kandidátech na posty funkcionářů. Proto navrhovatelé oznámili vždy pouze jediné jméno a to pak bez potíží sbor odsouhlasil. Obdobně to podle zjištění Benešovského deníku mělo být i v úterý 18. listopadu. Ale nebylo.

Návrh na pátého radního měl předložit pouze Petr Znamenáček (Nezávislí). Ten je vedle starosty Martina Kadrnožky (VPM), místostarosty Bedřicha Pešana (Sdružení pro rozvoj místních částí) a Františka Kašpárka (KSČM) další z radních města Týnce.

Jenže kromě Petra Znamenáčka, který jako kandidáta na třetího neuvolněného radního navrhl Pavla Korce, svůj návrh předložila také Lenka Žužiová (Srdce pro Týnec). Podle jejího návrhu se měla poslední radní stát bývalá místostarostka Adriana Bursová (Srdce pro Týnec).

Hlasování o dvou kandidátech, ale nakonec vyznělo jasně pro Pavla Korce.

Lístek s jeho jménem odevzdalo při tajném hlasování celkem 11 zastupitelů. Kandidaturu Adriany Bursové podpořilo pět komunálních politiků. Jeden zastupitel Týnce se možnosti přiklonit se na tu či onu stranu, vzdal.

Zastupitelé Týnce nad Sázavou
Zbyněk Bartl, 64 let, Nezávislí
Eva Brejlová, 50 let, Otevřená radnice
Adriana Bursová, 42 let, Srdce pro Týnec
Alice Čečilová, 56 let, Otevřená radnice
Roman Hudrlík, 63 let, Česká str. sociálně demokratická
Martin Kadrnožka,41 let, Volba pro město
František Kašpárek, 60 let, Komunistická strana Čech a Moravy
Pavel Korec, 39 let, Nezávislí
Zbyněk Peša, 46 let,Týnec – dobrá adresa
Bedřich Pešan, 40 let, Sdružení pro rozvoj místních částí
Milena Povolná, 66 let, Komunistická str. Čech a Moravy
Luděk Skalický, 52 let, ANO 2011
Jan Vaněček, 47 let, Otevřená radnice
Hana Váňová, 52 let, Volba pro město
Vlastimil Vanžura, 57 let, Volba pro město
Petr Znamenáček, 41 let, Nezávislí
Lenka Žužiová, 54 let, Srdce pro Týnec

Radní Týnce nad Sázavou
Starosta – Martin Kadrnožka (uvolněný), místostarosta – Bedřich Pešan (uvolněný), František Kašpárek, Petr Znamenáček, Pavel Korec (všichni tři jsou neuvolnění).