„Drobné zpoždění má na svědomí větší výskyt skalního podloží,“ připomněl Zbyněk Peša, ředitel městské obchodní společnosti Vodovody a kanalizace (VaK) Týnec, a potvrdil, že na stavbě už skončily trhací práce, bez nichž by nebylo možné pokračovat.

Při odstřelech tvrdé posázavské žuly vznikl v místě staveniště obrovský „kráter“ jako základová jáma pro výstavbu takzvané oběhové aktivace. Z jámy se vytěžilo 2562 metrů krychlových materiálu, především žuly. Jeho skladováním vedle železniční trati vznikly obrovské hromady materiálu. Stavebník, který tento materiál bude v rámci zakázky likvidovat, v současné době velké žulové balvany drtí na lépe využitelný sypký materiál s různou zrnitostí.

Na stavbě pomáhá velký jeřáb

Oběhová aktivace bude navazovat na takzvaný mechanický stupeň čištění splaškové vody. Tato část zařízení se už pomalu rýsuje a probíhají na ní betonářské práce. S těžkými díly pomáhá pracovníkům stavební jeřáb.

„V nádrži oběhové aktivace bude docházet k biologickému čištění odpadních vod,“ vysvětlil ředitel VaK. Po ukončení stavby mechanického stupně čištění dojde k přemístění jeřábu do základové jámy biologického čištění a začne její budování.

Současně po dostavbě mechanického stupně čistírny odpadních vod začnou výkopové práce směrem k městu. Zastaví se před kolejištěm trati z Týnce do Krhanic a nebude proto zapotřebí překonávat železniční násep. „U paty drážního tělesa se budeme napojovat na stávající splaškovou kanalizaci, která dosud vede do původní čistírny odpadních vod,“ sdělil Zbyněk Peša.

K uzavření současné ČOV dojde ale až v době, kdy bude plně zprovozněna nová technologie. Pak přijdou na řadu bourací práce. Tím odstartuje druhá etapa akce a ze současné aktivační nádrže začne pomalu vznikat tříkomorový kalojem.

„Předpokládáme zprovoznění nové linky někdy v březnu nebo dubnu příštího roku a pomalu budeme odstavovat starou část, kterou čeká demolice,“ řekl ředitel VaK Týnec.

Kaly vozí do Benešova

Dokončení intenzifikace týnecké čistírny odpadních vod je plánované na červenec 2024. Současně budou pokračovat práce na technologii, která zajistí takzvanou hygienizaci kalu. Ten současný bez tohoto stupně úpravy, musí týnecká ČOV vozit tam, kde touto technologií disponují, tedy do Benešova. Poté, co ČOV bude schopna kaly sama hygienizovat, což by se mělo stát do ledna 2025 bude možné výsledný materiál vozit i na pole jako humus.