Zdrženlivěji se k výstavbě autostrády zatím staví nedaleký městys Netvořice. Obě sídla však mají už nyní připomínky k jedné z doprovodných staveb – odpočívce u Dunávic. Ta leží částečně na týneckém katastru. Jak se obě sídla staví k parkovišti pro celkově 376 vozidel? Nejprve z pohledu Týnce. Netvořice pak přijdou na řadu příště.

Obří stavba má spolknout 12 hektarů zemědělské půdy. Asfaltová a betonová plocha má sloužit především řidičům tranzitní kamionové dopravy a má přispět ke snížení současného nedostatku odstavných ploch v dálniční síti Česka.

Ministerská návštěva

S vedením obou samospráv se i o tom před několika dny bavili ministr dopravy Martin Kupka a šéf Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Radek Mátl. Jednání navázalo na setkání se zástupci mikroregionu Týnecko na Ministerstvu dopravy 16. ledna.

Cílem rozhovorů byla obecně problematika dopravy, konkrétně pak právě odpočívka Dunávice.

„Zástupci obcí viděli aktualizovanou videokompozici budoucí odpočívky a také vizualizace denních a nočních pohledů aktuálně projednávaných variant polohy odpočívky z pohledu stojícího člověka z místa nejbližších obcí Chrášťany, Krusičany, Chářovice a Dunávice,“ uvedl mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka.

„Odpočívka má pojmout na každé straně dálnice až osmdesát kamionů a další desítky vozidel. Jedná se přitom a největší parkoviště, které ŘSD na dálnici D3 plánují,“ připomněl týnecký starosta Martin Kadrnožka. „Velikost odpočívky nás děsí, proto jsme požádali o schůzku,“ řekl.

Zatímco na samotnou dálnici D3 je EIA, tedy dokument popisující vliv stavby na životní prostředí už dokončen, na odpočívku teprve vzniká a to hned ve dvou variantách. Své tam ke stavbě chtějí přidat i dotčené obce Týnec a Netvořice.

Obavy Týnce nad Sázavou

Obavy a připomínky Týnce se dají shrnout do čtyř bodů. Prvním je obava z vlivu tak velké stavby na krajinu. S nenávratným záborem zemědělské půdy a vznikem zpevněné plochy z místa nadobro zmizí i tamní flora a fauna.

Týnečtí se bojí také toho, jakým způsobem bude likvidována povrchová voda a jak se zamezí kontaminaci vody spodní, solí používanou při zimní údržbě.

Radnice v městě nad Sázavou připomíná také hrozící dopady na život obyvatel - hluk z dálnice i odpočívky nebo světelný smog. Osvětlení parkoviště bude podle ředitele ŘSD mít však jen minimalizují negativní dopad, protože odpočívadlo bude vybavené moderními technologiemi.

Odpočívka Dunávice - vizualizace. | Video: ŘSD ČR

„Obáváme se ale také dopravní zátěže. Myslíme si, že odpočívka bude generovat lokální dopravu, zejména kamionovou. Na ní silnice v Týnci nejsou stavěny,“ tvrdí starosta s tím, že čtvrtá obava se týká celkové koncepce zařízení, které by mohlo způsobit kumulaci problémů. „Odpočívka bude sloužit širokému okolí a Týnec by pak mohl ležet na přístupových cestách,“ sdělil starosta.

Jeho kolega místostarosta Petr Znamenáček pak upozornil i na to, že situace, k nimž dochází kvůli obsazenosti parkovišť u dálnice D1, může nastat i u Dunávic na D3. „Kamiony pak stojí všude, kde se dá zastavit tedy i na přístupových cestách a z toho zase vyplývá řada dalších negativ,“ řekl.

Umístění odpočívky

Jak tlumočil mluvčí MD vyplývá ze zpracovaných vizualizací, že budoucí odpočívka bude umístěna vůči terénu a okolí velmi citlivě a za zalesněným terénem nebude z vizuálního hlediska působit rušivě, stejně tak z hlediska světelného znečištění bude zátěž pro okolí minimální. Je prý také navržena v souladu s nejmodernějšími požadavky a v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí tak, aby negativní dopad na nejbližší obce byl co nejmenší.

Odpočívka Dunávice na 22,5 km bude první od Prahy. Další podle ŘSD přibude na 43,5 u Minartic a v provozu je už parkoviště Mezno-Mitrovice na 63,5 km.

Ministr podle týneckého starosty také uvedl, že není důvod k obavám z přesunu tranzitu na lokální silniční síť, protože nákladní doprava má přesně daný itinerář a řidič nemůže jet kvůli stanovené době odpočinku dvacet kilometrů tam a pak zase zpět.

Slíbené memorandum

„Bylo nám slíbeno, že můžeme uzavřít memorandum o zpětné vazbě, které by řešilo problémy, jako je nepořádek nebo bezpečnost na odpočívadle,“ informoval Martin Kadrnožka.

Dokumentace EIA k parkovišti Dunávice by podle Ministerstva dopravy měla být připravena zhruba za čtvrt roku.

„Cílem jednání k odpočívce Dunávice je ve spolupráci se samosprávami definovat podmínky, za kterých bude výstavba akceptovaná dotčenými obcemi a tyto podmínky zachytit v plánovacích smlouvách s obcemi,“ dodal František Jemelka.

Podle něj odpočívka Dunávice v budoucnu nabídne kromě odstavných ploch taky rekreační plochu, restauraci a čerpací stanici. Plánována je také v rámci rozšiřování telematických systému možnost přístupu řidičů k informacím o počtu volných parkovacích míst na odpočívkách a rezervace parkovacího místa. Bezpečnost odpočívky zajistí kamerový systém.

Počet plánovaných parkovacích a odstavných stání na odpočívce Dunávice

Počet stání vpravo     Počet stání vlevo
Nákladní automobily 80     80
Osobní automobily 64     64
Stání pro ZTP 4     4
Autobusy 8     8
Karavany 17     17 Zdroj: ŘSD ČR