Nová podoba vstoupí v platnost 1. ledna 2024 a stará vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, v rámci níž zaplatí nyní každý trvale přihlášený Týnečan za rok 950 korun, pozbyde platnosti. Nově se bude částka za svoz komunálního odpadu počítat podle objemu odpadní nádoby, kterou domácnost bude používat. Výpočet přitom bude vycházet z částky, kterou vedení města určilo. V Týnci to bude 1 Kč za litr odpadní nádoby. Důvodem k takovému kroku jsou zákonné úpravy, které samosprávy ovlivňovat nemohou, ale musí plnit.

Týnecká radnice naplánovala osvětovou akci k novému systému odpadového hospodářství s obyvateli všech místních částí města. Ty se už konaly v Čakovicích, Chrástu nad Sázavou – sídlišti a právě Peceradech. Ve středu 31. května totéž čeká také obyvatele Zbořeného Kostelce a v červnu pak i lidi z Podělus, Krusičan a Chrástu nad Sázavou – vsi.

„Legislativa České republiky striktně nařizuje snižovat množství vyprodukovaného odpadu a současně zavádí sankce za jeho nadměrnou produkci,“ vysvětlil při besedě týnecký starosta Martin Kadrnožka. Podle něj jsou možné tři způsoby likvidace odpadu. Jedním z nich je ten současný, který ale dostatečně neomezuje veřejnost při vytváření množství odpadu. „Každý z nás s tuto chvíli vytváří přibližně 180 kilogramů odpadu za rok,“ upozornil starosta s tím, že cílem zákonných úprav je produkce 130 kilogramů ročně.

Týnec už před rokem zavedl místo každotýdenního vyvážení popelnic cyklus dvoutýdenní. A už jen tím se podle starosty snížilo množství odpadu pocházejícího od občanů o zhruba 20 kg na osobu. Změnou, která by měla vést k ještě nižší produkci domovního odpadu by mohlo být i vážení odpadu. Vybavení tří týneckých kukavozů by ale město přišlo na 3x 750 tisíc korun, přičemž samotná metoda není příliš spolehlivá například i kvůli postavení vozidla na rovině nebo v kopci. Týnec se proto přiklání k další možné variantě, omezení kapacity odpadních nádob. Za jeden litr mají lidé zaplatit 1 korunu.

Setkání vedení Týnce nad Sázavou s občany Pecerad kvůli novému systému odpadového hospodářství. | Video: Zdeněk Kellner

Z besedy v Peceradech.

Podobně to mají i jiná sídla Benešovska. Například ve srovnatelně lidnaté Bystřici budou tamní obyvatelé platit za litr odpadní nádoby 80 haléřů a ve Střezimíři 60 haléřů. „V Lešanech budou platit dokonce jen 30 haléřů za litr a to díky tomu, že tam nemají paneláky, jako my, v Týnci,“ připomněl Martin Kadrnožka s tím, že rozhodnutí o týnecké platbě vychází především z toho, že velké množství odpadu vytvářejí právě obyvatelé bytových domů v samotném Týnci.

Očividnou nespravedlnost, kdy obyvatelé venkovských sídel jako jsou Pecerady důsledně třídí, mají na zahradách komposty nebo používají hnědé popelnice na bioodpad, nesli diskutující dost nelibě. Jenže město může mít pouze jediný poplatek pro každého stejný bez přihlédnutí intenzity třídění a skutečného vyprodukování odpadu. Podle starosty je ale možné, že za rok po zavedení nové praxe se ukáže, jak dobře Týnec jako celek třídí a díky tomu snížil množství odpadu, který bylo potřeba skládkovat.

Pokud by to tak skutečně bylo, není prý vyloučené snížení poplatku za litr. Cílem celé záležitosti totiž je, aby město přestalo dotovat obyvatele v rámci svého odpadového hospodářství. V současné době totiž ročně hradí za skládkování 12 milionů korun. Cesta k tomu má vést přes zavedení čipů na odpadní nádoby, které se budou vyvážet nejméně dvakrát za měsíc, tedy 26 krát za rok. Právě tolik plateb krát objem používané nádoby si město, respektive jeho technické služby započítají i v případě, že popelnici majitel k vývozu přistaví jednou za měsíc, nebo jednou za rok.