Skladby se samozřejmě točily kolem vánočních svátků. Na ně pak navázaly děti z Dramatického kroužku z Krhanic s poučným kouskem zvaným Smrček a nakonec i jejich kolegové z dramatického kroužku z Týnce nad Sázavou s pohádkou Dva tovaryši. Vedoucí uměleckých kroužků je Tereza Kadlecová, která je současně také dramaturgyní, režisérkou, sbormistrovou či zvukařkou, ale mezi jednotlivými vystoupeními zastává také práci kulisáka. Soubory vystupují, stejně jako dospělí ochotníci, pod hlavičkou týneckého Studia 3.