„Škola měla na tehdejší dobu jednu zvláštnost. V profesorském sboru pracovali lidé rozumní a racionálně uvažující," popisuje období před rokem 1989 tehdejší zástupce ředitele gymnázia, do letošního jara jeho ředitel a současný místostarosta Benešova Zdeněk Zahradníček. „Atmosféra tam byla lidská, a proto k listopadovým událostem velmi vstřícná," potvrzuje.

Mezi vstřícné a rozumné, nikoli neoblíbené zařazuje Zdeněk Zahradníček i tehdejšího ředitele, inženýra strojaře. Jenže jeho obory na gymnáziu končily, proto by tam nenašel další uplatnění. Jeho místo pak po konkurzu zaujal právě Zdeněk Zahradníček.

První zmínku o událostech na Národní řídě v Praze zaznamenal až v neděli, kdy se vrátil domů a v televizi viděl projev předsedy české vlády.

„Hned v pondělí 20. listopadu se konal z iniciativy starších studentů a pedagogů v aule mítink, kde se schválila a podepisovala petice odsuzující zákrok bezpečnostních složek proti studentům a podporující požadavky studentů," připomněl Zdeněk Zahradníček s tím, že jeho studenti pak diskutovali během všech předmětů, ale nepožadovali zrušení výuky nebo demonstrace. Vznikl i štáb mluvčích všech tříd a ten s kantory projednával další postup v diskusích.

„Byl to opravdu velmi vzrušený týden, ale probíhal v mezích slušnosti a pořádku a nebyly zrušeny žádné vyučovací hodiny," dodal Zdeněk Zahradníček.