„Poutníci navštíví místa, která jsou spjatá s českými dějinami a získají tak nový pohled na svou zemi a společnost, v níž žijí,“ uvedl předseda spolku Cesta Česka, Jindřich Chmelař.

Trasa dlouhá 190 kilometrů byla slavnostně otevřena v neděli 13. října v refektáři Kláštera Sázava.

Faktický start trasy je v infocentru v Louňovic pod Blaníkem a po převážně turisticky značených cestách se její uživatelé dostanou až do Polabí, na horu Říp. V tamní rotundě sv. Jiří je pak její cíl.

Poutní cesta Blaník - Říp.
Trasa putování od Blaníku na Říp nabízí nové zážitky

„V Louňovicích pod Blaníkem získají turisté vedle informací také mapu a Poutníkův deník,“ dodala za iniciátory počinu Jana Cenefelsová.

Trasa je osazená 54 tabulkami s QR kódem. Vedle Velkého Blaníku se turisté na Benešovsku dostanou ještě do Českého Šternberka a Sázavy.

Každá etapa zahrnuje také téma k zamyšlení, které si lidé obvykle kladou v každé době bez ohledu na to, jakého jsou vyznání, či kultury. Chůze totiž zbavuje člověka napětí a napomáhá jeho zklidnění.

Dopravní situace kolem Hodějovského ulice v Benešově.
Uzavírky naznačují efektivní řešení dopravy