Středočeští záchranáři vyjedou denně průměrně k sedmdesáti případům, kdy lidé vlivem horka zkolabovali nebo se zhoršil jejich zdravotní stav, přitom prevence je jednoduchá.

„Stačí dostatečně pít. Dospělý člověk by měl v takto teplých dnech vypít dva a půl až tři litry tekutin denně," apeluje mluvčí středočeské záchranky Tereza Janečková.
Příjem tekutiny nesmí být podceňován ani v pracovní době. Dostupnost tekutin má přitom na starost zaměstnavatel.
Ten má ze zákona povinnost zajistit na pracovištích pracovní podmínky, jež umožňují bezpečný výkon práce, zároveň odstraňovat rizikové a namáhavé práce.
Do těchto povinností patří i zajištění dostatečného množství pitné vody, a to nejen k pokrytí pitného režimu, ale také pro případy, kdy se zaměstnanec zraní a je třeba poskytnout první pomoc, například při poleptání.
K takovým účelům je plně dostačující pitná voda z kohoutku.
Jiným případem jsou ovšem pracoviště, kde není technicky možné odstranit tepelnou zátěž a zaměstnanci jsou dlouhodobě vystaveni takové tepelné zátěži, která překračuje hygienické limity.
„Se stoupající teplotou na pracovišti se zvyšují i ztráty vody a minerálních látek z organizmu zaměstnanců, a to zejména potem a dýcháním. Hygienický limit ztráty tekutin v zátěži teplem je 1,25 litru za osmihodinovou směnu," uvedla Pavla Šitychová z Krajské hygienické stanice a upozornila, že pokud dojde ke ztrátě tekutin překračující tento limit, musí být zaměstnancům poskytnuta náhrada této ztráty ve formě ochranného nápoje.
Nárok na ochranný nápoj tedy mají například zaměstnanci pracující v otevřeném prostředí, kde teplota měřená ve stínu přesáhne mezi desátou a sedmnáctou hodinou hodnotu 26 °C, či na pracovištích, kde vlhkost vzduchu přesahuje sedmdesát procent. Celoroční přísun ochranných nápojů musí být zajištěn například pracovníkům ve sklárnách, slévárnách a na podobných pracovištích.

„Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento, avšak ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance alkohol obsahovat nesmí," uvedla Pavla Šitychová z krajské hygieny s tím, že nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně sedmdesáti procentům ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu.
Množství ochranného nápoje, které musí zaměstnavatel zaměstnancům poskytnout, je vázáno na energetický výdej a teplotu na pracovišti. Druh nápoje je vybírán po konzultaci s lékařem.
Podle Libora Řehoře, vedoucího benešovského oddělení hygieny práce, jsou zaměstnavatelé v tomto ohledu vzorní a poskytují zaměstnancům balenou vodu i v případech, kdy to nevyžaduje zákon.
„Pravidelné kontroly provádíme například ve slévárnách, a tam je většinou vše v pořádku," pochválil vedení firem hygienik.
Zaměstnavatel by povinnost zajištění pitného režimu či ochranných nápojů neměl podceňovat. Dodržování zákona kontrolují příslušné inspektoráty práce a hygienické stanice. V případě neposkytnutí ochranných nápojů zaměstnancům, kteří na ně mají právo, hrozí pokuta ve výši jednoho milionu korun.
Za porušení zákona o zajištění pitného režimu může být zaměstnavateli uložena pokuta až do výše dvou milionů korun. Navíc zaměstnanci mohou vymáhat finanční nároky, které jim vzniknou v souvislosti s poškozením zdraví.
Potýkáte se na pracovišti s nedodržením jmenovaného zákona? Své stížnosti směřujte na okresní či krajskou hygienickou stanici, která se vaším problémem bude zabývat.

Hana Dittrichová