Každý z nás vyhodí za rok asi 150 až 200 kilogramů odpadů. Jak vznikají v domácnostech a jak s nimi správně zacházet a třídit je, aby tím netrpělo životní prostředí?
To bylo téma úterní besedy 19. února, které se zúčastnili žáci čtvrté až deváté třídy Základní školy Postupice. Celým světem třídění a recyklace provázel Tonda Obal, který, jak už jeho jméno napovídá, je odborníkem na obaly. Zábavnou formou i v rámci her podal zajímavé informace ze světa odpadů, jejich třídění a následné recyklace.
„Cílem programu je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Vzhledem k tomu, že se snažíme zlepšovat prostředí školy, využili jsme této nabídky,“ říká ředitelka školy Mirka Ottlová. Zároveň přiznává, že dosud, kromě sběru papíru, odpad na škole netřídili a vše házeli do popelnice.
„Bylo to zajímavé a poučné. Doma sice odpad třídíme, ale zde jsem se dozvěděla ještě daleko víc zajímavostí,“ uvedla žákyně šesté třídy Lucie Klebanová. „Mám rád přírodu, nechci, aby přibývaly skládky. Jenom správně roztříděný odpad je možné dále zpracovávat,“ dodal spolužák Tomáš Kozel.
Počínaje včerejškem se na chodbách školy, školky a družiny objevily žluté, zelené a modré kontejnery.
„Jejich zakoupení jsme načasovali k této besedě, aby žáci měli o třídění už nějaké základy. Myslím si, že děti třídění akceptují více než dospělí. Ekologii podporujeme, prolíná se prakticky ve všech předmětech,“ dodává Mirka Ottlová.
Nápad vedení školy kladně hodnotí starosta obce Miloslav Půta.
„Většina lidí chápe, že je třeba třídit, ale jsou ještě veliké rezervy. Každopádně takové akce mají výchovný efekt a určitě přispívají k zlepšení životního prostředí,“ uvedl starosta.