V letošním roce vytvořil Jan Tejkal nové znaky pro tři obce v benešovském okrese. Pochlubit se tak svým symbolem mohou Řimovice, Kozmice i Popovice. Aby ale heraldik vytvořil co nejadekvátnější znak pro danou obec, musí začít nejdříve s vyhledáváním a shromážděním dostupných historických podkladů. Poté může teprve vypracovat návrh znaku, ale i praporu.

Budova v centru Načeradce měla sloužit coby obchodní dům. Nyní je ale nevyužitá a postupně chátrá.
Nemají kulturní dům, místo by se ale našlo

Právě prapor Jan Tejkal letos také tvořil. Městys Vrchotovy Janovice svůj znak má, ale právě prapor jim chyběl. „Znak na praporu je schválený, nyní ho musíme nechat vyhotovit,“ prozradila starostka městyse Marcela Čedíková s tím, že používán bude při zvláštních příležitostech.

Obec Řimovice

Obec Řimovice.Zdroj: Heraldik Jan Tejkal

Znak Římovic připomíná dvě sakrální stavby se zvoničkami na řimovické návsi, kapli Povýšení svatého Kříže z roku 1872 a kapličku svatého Jana Nepomuckého z roku 1732. Modrá barva znakového štítu pak odkazuje na známý řimovický návesní rybník a jeho polohu mezi oběma kaplemi.

Obec Kozmice

Obec Kozmice.Zdroj: Heraldik Jan Tejkal

Polcení štítu na dvě poloviny vyjadřuje historickou příslušnost dnešního území obce ke dvěma panstvím a dvěma krajům. Dvojice překřížených cepů připomíná přípravu selské rebelie na panství Konopiště v roce 1775 v kozmické panské hospodě. Osmihrotá hvězda odkazuje na historickou vazbu obce k panství Konopiště.

Obec Popovice

Obec Popovice.Zdroj: Heraldik Jan Tejkal

Znak Popovic odkazuje na historii popovické tvrze a to díky erbu orlice Ondřeje z Popovic, který je uváděný jako „pán hradu“ v Popovicích. Na tvrz a především na místní kostel odkazuje také motiv kříže a hvězdy řádu křížovníků s červenou hvězdou. Kostel symbolizuje také svatojakubské mušle. Naopak hvězda vystihuje počet místních částí obce.

Ilustrační foto.
Na konec školního roku se mohou jedničkáři těšit!