S mírně schodkovým rozpočtem musí hospodařit v letošním roce radnice v Trhovém Štěpánově. Na dvoumilionovém deficitu se v části nákladů podílí hlavně výstavba druhé etapy obecní kanalizace, na níž se podařilo v závěru minulého roku Štěpánovu získat téměř čtrnáctimilionovou dotaci z ministerstva životního prostředí. Nemalé peníze však bude muset radnice i tak uhradit z vlastních prostředků.
„Stavba byla zahájena přípravnými pracemi v ulici V Zátiší. Pokračovat budeme v Lipové ulici. Předpokládáme etapové dokončování ulic tak, aby vždy to, co se v daném roce postaví, bylo dokončeno včetně opravy silnic,“ informoval starosta Trhového Štěpánova Václav Nekvasil s tím, že ministerské dotace jsou rozděleny do následujících let tak, že v letošním roce uhradí obec z vlastních prostředků sedm milionů korun a ministerské dotace jsou nulové, zatímco v následujícím roce mohou Štěpánovští počítat s dvanácti miliony ze státní kasy a z vlastních prostředků zaplatí už jen 400 tisíc korun. Zastupitelé schodkový rozpočet odsouhlasili a pověřili starostu jednáním s Krajským úřadem o dotaci na dofinancování spoluúčasti na stavbu kanalizace.
Největší příjmovou položku schodkového rozpočtu tvoří daňové příjmy ve výši deset milionů korun a poplatky za ukládání na skládce ve výši sedm milionů korun. Na opačné straně městského rozpočtu vedle nákladů na kanalizaci zatíží rozpočet Trhového Štěpánova milionová investice do místních komunikací, další více než milion poputuje na provoz školských zařízení, dva miliony na výstavbu obce a komunální služby a stejnou částku odčerpá položka v kolonce „správa“.

JIŘÍ HRNČÍŘ