Největšímu zájmu se těšil stánek s exotickým ovocem, který obléhaly davy zákazníků. Jeho nabídka byla velmi pestrá, mnoho druhu nabízeného ovoce se v obchodní síti běžně neobjevuje.