Již od rána zde jarmarečníci nabízeli své rukodělné zboží. Postupně se k nim přidávali dílničky pro děti. Připravena byla nabídka občerstvení, ve které byl díky teplému počasí největší zájem o zmrzlinu a chlazené nápoje.

Jarmark provázel veliký zájem návštěvníků. Protože jsou zde dvě půjčovny lodí, spousta vodáků zvolila před vyplutím právě návštěvu jarmarku.