Poslední dobou se v silničním provozu stále častěji objevují vozidla bez přední registrační značky. Není jasné, zda provozovatelé těchto vozidel registrační značku právě za jízdy ztratili nebo bez ní jezdí záměrně. Četnost takto provozovaných vozidel spíše nahrává variantě druhé. Zvláštní kategorií jsou někteří motocyklisté, kteří dokáží s registrační značkou provádět neskutečné věci.
„V případech neúmyslné i úmyslné absence registrační značky je nutné upozornit, že podle § 38 odstavec 1) písmeno c zákona č. 56/2001 Sb. provozovatel silničního motorového vozidla nesmí na pozemních komunikacích provozovat vozidlo které není opatřené registrační značkou,“ upozornil Jaroslav Hořín z Centra dopravní prevence.
Řidiči s vozidlem bez značek, (případně poškozených či nečitelných) za přestupek mohou vyfasovat ve správním řízení pokutu až 15 tisíc korun a navíc zákaz řízení na jeden rok.
Novela napravuje také nepřesné znění ustanovení zákona o výši škody při dopravní nehodě. Pokud je vyšší než 50 tisíc korun, je povinnost ohlásit nehodu policistovi. Pokud byla škoda odhadnutá přesně na 50 tisíc korun, nebyl tento případ zákonem pokryt.
Úprava zákona o provozu na pozemních komunikacích odstraňuje sankci zákazu činnosti pro řidiče vozidla, který neoprávněně zastaví nebo stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo s označením O 1 nebo neoprávněně použije označení vozidla O 1 při stání nebo při jízdě na místě vyhrazeném pro invalidy. Pokuty za přestupek zůstávají.
Odstraňuje se „kauza cyklista“. Postih při dopravní nehodě bude jen za ublížení na zdraví „jinému“ účastníkovi silničního provozu. Současně se doplňuje povinnost projednávat přestupky spáchané mezi blízkými osobami jen na návrh postižené osoby i na přestupek, kdy při dopravní nehodě je jinému ublíženo na zdraví. Tím se umožní, aby řidič, který se dopustil dopravní nehody, při které zranil osobu mu blízkou, nebyl za ni postižen, nebude-li si to tato osoba přát (podobně jako v trestním řízení).
„Z bodového hodnocení se vypouštějí legislativně technické chyby, jako je přestupek užití silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem a porušení povinnosti vyplývající ze značky Obytná zóna a Pěší zóna, které jsou informativní,“ doplnil informace pro řidiče na Benešovsku Jaroslav Hořín.