Celý proces, jehož úkolem bylo napravit křivdy majetkové, morální či státoprávní, se nazývá retribuce. A ta měla dvě fáze nazvané podle dekretů prezidenta republiky - malý a velký retribuční dekret.

Dnešní článek se dotkne okrajově působnosti Mimořádných lidových soudů, které posuzovaly nejtěžší zločiny.

„To byly nejen u nás na Benešovsku, kde byla silná působnost gestapa a za přítomnosti jednotek SS na cvičišti na Neveklovsku, především udavačství a spolupráce s nacistickými represivními složkami," vysvětlil Michal Sejk.

Za tento nejtěžší zločin pak Mimořádný lidový soud v Táboře, který byl příslušný pro naprostou většinu území okresu Benešov, vyměřil celkem 29 hrdelních trestů.

Táborský soud měl dva senáty. V Pelhřimově a Benešově. A právě benešovský senát vynesl pět trestů smrti.

„Exekuce musela být vykonána do dvou hodin po vynesení rozsudku. V případě odvolání odsouzeného, pak jen o hodinu déle," popsal skutečnosti v poválečném Československu Michal Sejk.

Vzhledem k tomu, že období působnosti Mimořádných lidových soudů není na Benešovsku zatím detailně zpracováno, získal Benešovský deník informace o jménech jen čtyř z pěti popravených. Jedním z nich byl Jan Kasal z Votic.

„Tento kolaborant byl souzen benešovským senátem Mimořádného lidového soudu Tábor a stal se vůbec prvním odsouzeným a popraveným v Benešově. Stalo se to 22. listopadu 1945," potvrdil ředitel Státního oblastního archivu Benešov Michal Sejk s tím, že dalšími lidmi popravenými v Benešově byli gestapáci Robert Hohl, Oswald Marx a Jan Otradovec, všichni německé národnosti.

Zajímavý byl také příběh obyvatelky Benešova, Gisely Sochůrkové. Ta se narodila v roce 1903 v německo-polské rodině nedaleko Jablunkova. Ženu odsoudil benešovský senát Mimořádného lidového soudu Tábor 28. dubna 1947 ke 20 letům těžkého žaláře.

"Propuštěna byla v roce 1953 na základě amnestie prezidenta republiky," dodal Michal Sejk s tím, že o její proces byl v Benešově velký zájem.

Proto se konal ve velkém sále, kterým v tu dobu nabízela jen aula gymnázia. Vstup měli zájemci rezervovaný bezplatnými vstupenkami.