Ještě před rokem 2009 byl třebešický zámek v havarijním stavu a dokonce i na seznamu bezprostředně ohrožených památek Národního památkového ústavu. Aktuálně již v Památkovém katalogu je stav budovy uváděn jako dobrý. Za očividnou změnu mohou noví majitelé. Celý areál koupila rodina Valdových z Prahy, která se o zámek i jeho přilehlé budovy stará a opečovává je, jak jen je v jejích silách.

„Původně jsme jen chtěli vystavět v Praze půdní vestavbu, tak manžel hledal nějakou realitu. Nakonec ale objevil zámek v Třebešicích. Jeli jsme se na něj podívat a už jsme v Třebešicích zůstali,” přiblížila Eliška Valdeková, spolumajitelka zámku.

Zámek i přilehlé budovy jsou historicky významné, což potvrzuje i Národní památkový úřad. Možná právě kvůli stáří budov či bývalým majitelům se ale na třebešickém zámku za celá dlouhá léta nic neudálo. Opravy i rekonstrukce museli zahájit právě až manželé Valdekovi.

Památka byla podle nich doopravdy jen těsně před zánikem. „Byly porušené stěny i střechy, budovy neměly okna ani dveře. Museli jsme začít se vším od začátku,” zavzpomínala na krušné začátky Eliška Valdeková.

Aktuálně tak mají všechny budovy v areálu, tedy zámek, konírna, špýchar i další budovy, nové střešní krytiny. Pracovalo se také na obnově krovů, na některých jsou viditelné historické fragmenty. Na zámku jsou také významné renesanční hřebínkové klenby z části zachované. Okna a dveře jsou již na svých místech.

CHYBÍ FASÁDA ŠPÝCHARU

Naposledy se na zámku rekonstruovala jeho barokní fasáda. V loňském a letošním roce se majitelé věnovali zdím na budově zámku a konírny. Fasáda byla navržena podle zachovalých fragmentů. Aktuálně již chybí dodělat fasádu na špýcharu.

Práce na budovách byly a jsou náročné i v souvislosti s tím, že zámek je jako kulturní památka chráněný památkovou péči. Majitelé tak po celou dobu spolupracují jak s Národním památkovým ústavem, tak i s odborem památkové péče z Benešova. Na některé projekty získali také finance z různých evropských i tuzemských fondů. Kolik oprava zámku za ty roky již stačila spolknout, Valdekovi raději nepočítají „Museli bychom do toho zahrnout i naši práci a čas, který jsme tomu věnovali,” podotkla k otázce hodnoty rekonstruke Eliška Valdeková.

ZÁMEK SE DNES OTEVŘE

I tak jsou ale peníze pro obnovu důležité. Zájemci, kteří chtějí přispět na další opravy a budoucí funkčnost zámku, mohou dorazit již zítra na kulturní akci, kterou majitelé pořádají. Od 18 hodin začne literární pořad v prostorách historické konírny. Tím se návštěvníkům i ojediněle otevře zámek. „Nyní ještě nemůžeme zcela zpřístupnit zámek, budovy ani park veřejnosti. Zájemci se do areálu mohou přijít podívat pouze v rámci akcí, které pořádáme,” potvrdila Eliška Valdeková.

Zítřejší akce přijde návštěvníky na 40 korun a finance budou následně použity na obnovu zámku. Během literárního pořadu nazvaného Máš hezkou košili si zájemci vyslechnou povídky napsané Pavlem Hozou, který se narodil na Vlašimsku. Ty přečte František Kreuzmann. Pavel Hoza poté promluví o vztahu mezi literárním obrazem a skutečností, zatímco jeho student z benešovského gymnázia, Jan Chudan, vše doprovodí na kytaru. 

Historie zámku v Třebešicích.