Plánované zdvoukolejnění železniční tratě mezi Benešovem a Voticemi udělá za několik let z bystřické stanice pouhou zastávku. Její posunutí blíže k centru města, požadované radnicí při připomínkování územního rozhodnutí, označili projektanti z technických důvodů za nereálné.
„V blízkosti nadjezdu silnice do Nesvačil chybí návazná infrastruktura, takže by takový projekt drážní úřad nepovolil. A stavba nástupiště v oblouku, kde bude kvůli zvýšení maximální rychlosti převýšení až šedesát milimetrů, není kvůli platným normám možná, takže nová nástupiště v Bystřici budou zhruba v místě těch současných,“ vysvětlil Miloš Krameš z projektové společnosti Sudop, jež plány výstavby koridoru s maximální rychlostí až 160 km/h pro Správu železniční dopravní cesty zpracovává.
K novému modernímu nástupišti ve směru do Tábora bude příchod stávajícím podjezdem silnice k Semovicím.
„V rámci rekonstrukce stanice, ve které zůstanou jen hlavní průběžné koleje, se zrekonstruuje a rozšíří viadukt, kam se vejde i chodník pro cestující i ostatní občany města,“ upřesnil projektant.
Bystřice v připomínkách dále chtěla na jižní straně města obnovit původní most přes koleje, po kterém do poloviny 80. let vedla hlavní silnice Praha – Tábor. Most byl po zprovoznění přeložky silnice I/3 v roce 1986 kvůli elektrifikaci zbourán. „Přístup k pozemkům a nemovitostem mezi tratí a hlavní silnicí bude po obslužné komunikaci okolo skládky komunálního odpadu,“ poznamenal Miloš Krameš.
Mezi Bystřicí a výhybnou Tomice, z níž se stane rovněž jen zastávka, se budoucí koridor zařízne do dvou pahorků.
„Na přeložce bude třísetosmdesátimetrový tunel a investor ještě uvažuje o jednom, který vyřeší napřímení tratě. Vytěženým materiálem se zasype a zarovná současný zářez,“ dodal projektant s tím, že kamenný most polní cesty vedoucí od silnice I/3 k Podhrázskému rybníku, jenž dráze nepatří, po zprovoznění bystřického a tomického tunelu zůstane na místě.
Na zastávce Tomice, z níž zmizí výhybky, bude bezbariérový přístup na nástupiště směr Benešov podjezdem po původní komunikaci Praha – Tábor. V sousedních Olbramovicích, kam povede zmodernizovaná dvojkolejná trať částečně po přeložce a kilometrovým raženým tunelem u Zahradnice, vyrostou dvě nástupiště s podchodem a výtahy. Zadní, ostrovní bude sloužit i pro motoráčky do Sedlčan. Na přední, blíže k výpravní budově, bude k vlakům směr Benešov přístup přímo od silnice i podchodem.
Ve Voticích, kam trať povede dvěma tunely, vzniknou také dvě nástupiště, ale s rampou. Bližší k budově bude přístupné i úrovňově.
„Při ražbě olbramovického tunelu dojde k narušení zdroje pitné vody pro obec, ale už letos na jaře se má začít s budováním nového,“ připomenul Miloš Krameš s tím, že oficiální začátek stavby dvoukolejky je červenec 2009 a dokončení říjen 2012.
„Investor se ale snaží zahájení stavby urychlit a zahájit ji už letos na podzim. Nyní se připravují smlouvy pro výkup trvale zabraných pozemků,“ konstatoval projektant Sudopu, jenž je pověřený přípravou podkladů pro stavební povolení.

Město Bystřice původně zamýšlelo posunout zastávku blíže k centru, ale z určitých důvodů, které jsou uvedeny v článku, to nebylo možné. Co byste uvítali vy? Hlasovat můžete v anketě vpravo od článku