„Rekonstruovaný úsek je dlouhý zhruba tisíc osm set metrů,“ připomněl Dominik Brožík, dílovedoucí z firmy Bes, která pro Středočeský kraj silnici opravuje s tím, že podloží z lomového kamene nebylo při původní stavbě silnice nasypáno pod celou šířkou silnice.

Pravda, tehdy nejezdily přetížené kamiony a vozidla nebyla tak široká, proto tehdejší cestáři postavili jen takovou komunikaci, kterou v té době potřebovali. Také proto se vozovka, respektive její okrajové části pod náporem těžké dopravy lámaly a docházelo často k havarijním stavům.

K takovým situacím by po dokončení díla už docházet nemělo. Cestáři totiž budují hned za ukončením kamenného podloží metr širokou a šedesát centimetrů hlubokou betonovou krajnici. „Až s tím budeme hotovi, položíme celkem tři vrstvy nového asfaltu,“ dodal Dominik Brožík.

Úplně vyhráno ale řidiči mít nebudou ani po zprovoznění uvedeného úseku procházejícího kolem Jemniště a přes Křemení k Chotýšanům. Cestáři se totiž okamžitě přesunou dál, za Chotýšany. Jejich úkolem bude opravit 3700 metrů dlouhý úsek až na Bruk, což je součást Domašína. Také přímo v této obci Středočeský kraj v současnosti opravuje vozovku s úplnou uzavírkou. Středočeský kraj opravuje silnici II/112 až na hranice okresů Benešov a Pelhřimov.