Česká inspekce životního prostředí obratem zareagovala na upozornění Benešovského deníku, že se v chatové oblasti Borka, na pozemku jednoho z rekreačních objektů, nachází notně poškozený strom. O několik dní později přímo na místě ověřila stav zmíněného stromu.
Následně požádal inspektor z oddělení ochrany přírody o stanovisko obecního úřadu, který vloni povolení ke kácení nevydal, protože se jednalo o operativní odstranění havarijního stavu. „Z dokumentace vyplývá, že strom, včetně několika okolních, byl poškozený v červnu 2008 a jejich části odstranili hasiči podle pokynů zástupců obce,“ informoval Karel Kerouš z pražského oblastního inspektorátu. „Barva řezu a vývoj kalusů řezných ran uvedenému termínu odpovídá,“ doplnil inspektor pověřený vedením oddělení.
Starosta Přestavlk České inspekci životního prostředí dále sdělil, že žádost povolení kácení zbytku stromu je právě obecním úřadem vyřizovaná.
„Inspekce doporučila kácení povolit s ohledem na hnízdění ptáků buď neprodleně, nebo po konci léta letošního roku,“ konstatoval Karel Korouš s tím, že protože se jednalo o kácení z bezpečnostních důvodů s asistencí zástupců obce, v uvedeném případě zákon porušený nebyl.