Datum 30. června je poslední den, kdy na základě zákona o sociálních službách jsou všechna zařízení sociální péče povinna zaregistrovat se, ať již na krajských úřadech nebo přímo na ministerstvu práce a sociálních věcí, a to v případě, že je ministerstvo zřizovatelem zařízení. Součástí registrace je vypracování jednotlivých služeb, které ústavy poskytují.
„Přihlásili jsme šest služeb, které v podstatě už delší dobu provozujeme a experimentálně zkoušíme,“ uvedl ředitel diagnostického ústavu sociální péče Antonín Dušek. Mezi ně patří Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Odlehčovací služby, Sociální rehabilitace, ambulantní i pobytová, Raná péče a Denní stacionář.
„Velmi rozšířenou službou je Sociální rehabilitace, dříve rooming – in, což je pobyt klienta s rodiči. Služba funguje o víkendech a je určena rodičům, kteří pečují o dítě s postižením doma. U nás mají možnost zažít atmosféru ústavu, vyzkoušet si nějakou činnost v dílnách, poznat personál, aby věděli, jak je o klienty postaráno, případně zde najdou inspiraci,“ říká ředitel s tím, že na denní a víkendové pobyty dojíždí lidé z okruhu padesáti kilometrů a zájem neustále roste.
Mezi služby, které ústav otevřel teprve v letošním roce, patří Chráněné bydlení. „Charakteristické pro tuto službu je umístění klientů mimo objekt. U nás zatím provozujeme dva domky, kde je umístěno šest klientů. Ti přes den chodí do zaměstnání, většina z nich pracuje na farmě v Benicích, jeden je u zedníků v Neveklově. Toto bydlení je určeno pro klienty, kteří se o sebe umí postarat a potřebují pouze asistenční službu. Rádi bychom tuto aktivitu rozšířili. V rámci projektu Transformace, kde jsme zařazeni, bychom měli získat finance z evropských fondů, z kterých by se další byty zakoupily. To je ale běh na delší vzdálenost,“ míní Antonín Dušek.
DÚSP Tloskov provozuje také Odlehčovací služby, které umožňují klientům i rodičům dostat se do jiného prostředí. „Tyto služby nabízíme rodičům, kteří si potřebují odpočinout, jsou nemocní nebo si vyjedou do zahraničí či na rekreaci. Postižené děti k nám mohou dát na určitou dobu, většinou od jednoho do třech měsíců,“ vysvětluje ředitel.
Kapacita v ústavu Tloskov je 195 klientů. „Dosud je pravidlem, že poptávka o umístění přesahuje nabídku. V současnosti máme asi čtyřicet žádostí a někdy se čeká i několik let,“ říká Dušek. Podle něho má ústav solidní vybavení se širokou škálou činností, počínaje keramickou, truhlářskou, kovodílnou, svíčkařskou či sochařskou dílnou. K dispozici je zahradní areál se skleníky, možnost sportovního využití, práce se zvířaty či muzikoterapie. „Přes léto pořádáme tábory pro osoby s postižením i jejich rodiče,“ dodal ředitel s tím, že všechny služby jsou personálně i materiálně zajištěné.