„Třicet let, co v Tismi žiji, byly jedinou ozdobou návsi krásné borovice. Až do středy 24. března 2010,“ vzpomíná na jednu ze smutných epizod života obce její starosta Miroslav Hruška.

Ten den do obce bez jakéhokoli upozornění přijela dvě auta označená znakem ČEZ a jeho pracovníci jednu z borovic ořezali. „Marně hledám jemnější výraz pro jejich práci, než prasečina. Možná by se dalo použít i slovo vandalismus,“ říká rozčileně Hruška.

Energetici borovici ořezali bez jakýchkoliv zásad údržby stromů. Odřezali větve uprostřed kmene a navíc pouze z jedné strany. Na odstranění dalších se už ani neobtěžovali nastartovat motorovou pilu a větve jednoduše ulámali 20 až 30 centimetrů od kmene. Svou práci dovršili tím, že větve nechali válet uprostřed návsi.

„Bohužel se takové a někdy ještě horší praktiky objevují pravidelně. ČEZ má právo upravovat stromy rostoucí v ochranném pásmu vedení, ovšem v některých případech by bylo vhodnější strom raději pokácet a vysadit nový v patřičné vzdálenost od vedení,“ míní Marek Lempochner, vedoucí střediska péče o zeleň Podblanického ekocentra Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Stejně to cítí i starosta Tismi. I on ví, že v blízkosti stromu stojí sloup elektrického vedení. „Jenže tam nejsou dráty, nýbrž izolované vodiče. Nemohlo proto dojít k propojení mokrými větvemi a ke zkratu,“ je přesvědčen Miroslav Hruška.

Borovice u sloupu stojí v Tismi už několik let. Až dosud to ČEZ nevadilo. „Mohli jsme to vyřešit přeložením sloupu s vedením dále od stromů a nikoli nenávratným zohyzděním stromu, návsi a tím i středu obce,“ dodal Miroslav Hruška.

„Borovice je prakticky zničená, dokáže sice přežít, ale žádnou krásu nepřinese a do budoucna s ní budou už jen problémy,“ je přesvědčený Marek Lempochner, vedoucí střediska péče o zeleň Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim.

Starostu Tismi Miroslava Hrušku situace mrzí zejména proto, jakým způsobem k ní došlo.

„V minulosti nás ČEZ vyzýval, abychom větve ořezali, jinak to udělá sám. Tentokrát oznámení na úřad nedošlo a celá akce se konala bez vědomí obecního úřadu. Kromě tohoto případu došlo i k dalším, kdy zaměstnanci ČEZ vstoupili bez ohlášení na soukromé pozemky, kde upravili stromy stejným způsobem a větve nechali válet tam, kam padly,“ tvrdí starosta.

„Upozornění na to, co se bude dít v obci a v katastru obce považuji nejen za slušnost, ale i za povinnost,“ dodal Hruška.

Zásah energetiků považuje Miroslav Hruška za nenávratné poškození životního prostředí obce, do kterého patří i veřejná zeleň. Na její údržbu Tisem vynakládá nemalé finanční prostředky.

Techniku a provedení řezu hodnotí také Marek Lempochner – jako brutální. „Pilař, který tuto práci prováděl nemá ani náznak vědomostí o arboristice. Myslím si, že by firma, jako ČEZ, mohla své zaměstnance lépe proškolovat, aby se podobné akce neopakovaly,“ doplnil.

Podle mluvčího Skupiny ČEZ a manažera komunikace pro střední Čechy Martina Pavlíčka je i z fotografií jasně vidět, že větve zásadním způsobem zasahovaly do elektrického vedení.

„V ČEZ musíme v rámci dobré služby taková místa ošetřovat. Momentálně ale nedokáži říci, jaká společnost to pro nás zajišťovala a jestli dodržela všechny náležitosti komunikace s obecním úřadem,“ řek mluvčí.