Geologickým podkladem jsou hlubinné vyvřeliny Středočeského plutonu – hrubozrnná říčanská žula. Během ledových dob zde byla průměrná roční teplota -2o C. Léto trvalo jen krátce, většina vody byla vázána ve formě ledu a sněhu, spodní prameny chyběly. Nezasahoval sem však ani kontinentální ledovec, ani se nevytvořily malé místní ledovce. Přesto tu vznikly podobné tvary, jaké vznikají ledovcovou činností. Jsou nepravé, tudíž pseudoledovcové. Proudy balvanů jsou zde i stovky m dlouhé a až 2 m mocné. Příroda zde napodobuje výsledky činnosti ledovce i útvary, které připomínají čelní morény. Proud je přerušen a kameny navršeny na sebe.
Zdejší lesy postihla v letech 1735 – 1737 větrná kalamita. Od poloviny 18. století tu probíhala těžba dřeva. Veškerá současná výsadba je pouze místního původu a hospodaření v lese je přizpůsobeno ochranářským cílům.

Další informace

Souřadnice pro GPS: N49 57.952 E14 48.357

Doprava: autobus Jevany

Přístup: Turistické trasy: (Červená) : Ondřejov - Jevany

Cyklotrasy: Pražská trasa

Délka trasy: 11,1 km

Čas na prohlídku: 4 hodiny

Zajímavosti: barokní zámek a Arboretum v Kostelci nad Černými Lesy

Naučné stezky - Klokočná a Penčický okruh


Karel Drábek