„Leitmotivem letošní letní školy v bývalém refektáři kláštera pod dohledem svatého Prokopa na nástropní nástěnné malbě je téma smrti, přičemž pozornost bude věnována především způsobům, jak si středověký člověk snažil zajistit nesmrtelnost. Vystoupí mimo jiné známé historičky Lenka Bobková či Radmila Prchal Pavlíčková, ale i jejich o něco méně známější mladší kolegyně a kolegové, budoucí naděje české historické vědy," uvedla kastelánka kláštera Slávka Matoušová.  

Letní škola medievistických studií 2019 v Sázavském klášteře.Letní školu zahájí jako každý rok slavnostní páteční večerní přednáška, v sobotu pro podporu větší interaktivity bude program nahrazen třemi souběžnými semináři, které za pěkného se za pěkného počasí budou odehrávat také v severní a lesní mariánské zahradě klášterního areálu. Neděle bude věnovaná prezentacím doktorských prací na jedné straně a souběžnými praktickými a dalším semináři na straně druhé.

Setkání završí nedělní odpolední výlet. Účast na celém programu nebo i jen jeho části bude po předběžné domluvě a rezervaci se správou kláštera umožněna i vážným zájemcům z řad laické veřejnosti za symbolické vstupné. Samotní historici během svého setkání opět vytvoří interní finanční sbírku, která bude předána správě kláštera jako příspěvek na obnovu zabílených barokních fresek v křížové chodbě kláštera.

Páteční Deník s TV magazínem.

Právě v těchto dnech se odhaluje již osmá nástěnná malba a před letošními Vánocemi již bude jasné, jaký výjev ze cstředověkých dějin Sázavského kláštera zobrazuje.

Letní školou prošlo za dosavadních čtrnáct ročníků mnoho stovek doktorandů, z nichž mnozí se vracejí – a mnozí se vracejí i po dosažení doktorského gradu. Neformální charakter této nízkonákladové akce ve stylu sami sobě vytvořilo tradici, která si i při současném výrazném poklesu doktorandů, jenž postihl všechny katedry, zachovává svoje pevné místo v medievistickém kalendáři.